KKTC AVCILIK
FEDERASYONU

Reklam

760 x 90

TAYFUNLU ’'Anız yakacak diye ülkeyi yakacaklar’’

Sadece bu yıl hastalık var diye anız yakılmasına izin verilmesi akıl almaz bir davranıştır.henüz Bakanlar Kurulunun aldığı karar resmi gazetede yayınlanmadan Ülkede anız yakmaya başlayan zihniyetler Mehmetcik’te anız yakacağız diye dönümlerce ormanlık, makilik araziyi yaktılar. Özellikle üzerinde durduğumuz anız yakmanın zararlarının başında gelen anız yakacağız diye ülkeyi yakacak olanların hiçbir şekilde denetim altına alınamayacağının bir ıspatını yaşamı olduk. Avcılık Federasyonu olarak, doğaya, tarıma, insan sağlığına ve genel ekonomiye zararları nedeniyle 6 yıl önce yasaklanan anız yangınlarının yeniden izinledirilmesini gerekli araştırma yapılmadan alınmış bir karar olarak değerlendirmekteyiz. Anız yakmanın hiçbir yararı olmadığı gibi, ancak ciddi ve kabul edilemez zararları bulunmaktadır.   Modern tarımda anız yakma bir toprak işleme yöntemi değildir. Her zaman örnek aldığımız Anavatanımızda anız yakılması 1999 yılında yasaklanmış olup, anız yakanlar hakkında ciddi caydırıcı cezalar verilmektedir.

   anız yakma “kolaycılık” dışında hiçbir amacı olmadığı gibi, “hasattan kalan otlar, zararlılar ve yabani tohumlarla” ilgili  modern yöntemler vardır. Birçok çiftçimiz zor durumda olduğundan bu “kolaycılığa” ihtiyac duyabilir.ancak “Anız yakma onların durumunu iyileştirecek değildir. Aksine daha da kötüleştirecektir”

    Toprağın da canı vardır; anız yangınları toprağı öldürür, yapısını bozar, onu verimsizleştirir. Bir toprağın verimi, içinde barındırdığı canlıların miktarı ve tür zenginliğine bağlıdır. Anızlar yanarken, toprakta azot dönüşümünü sağlayan, organik maddeleri toprağa katan ve  bitkiyi büyüten mikro organizmalar ile diğer canlılar da ölür.

   Anız yakma, kuraklığın olumsuz etkilerini artırır. Yağmurun olumlu etkilerini ise azaltır. Sabanla sürülmeyen tarlaların 3-4 parmak altı betonlaşmış durumdadır. Yağmur toprağa nüfuz etmez.  Anız yangınları erozyona neden olur ve onu hızlandırır.  Yakılan topraklar güçsüzdür. Bitkileri cılız ve zararlılara karşı dayanıksızdır.  Anızlar yakıldığında, zararlılarla ücretsiz ve ilaçsız mücadele eden yararlı canlılar yok edilir. Bakanlar Kurulu tarafından anız yakılmasına olanak sağlayacak tüzük değişikliğinin açıklanması sonrası 18 Eylül Cumartesi günü Yürütme Kurulumuz Genel Yönetim Kurulu toplantısı çağırmıştır. Genel Yönetim kurulu topantısında hükümetin anız konusunda verdiği karar değerlendirilip Avcılık camiasınnın bu konuda izleyeceği yol haritası belirlenecek.

 

Bunlarıda İnceleyebilirsiniz...