KKTC AVCILIK
FEDERASYONU

Reklam

760 x 90

Zıpkın ile Balık Avlama Yarışma Yönetmeliği

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YASASI VE AMATÖR SPORTİF SU ÜRÜNLERİ YASASI VE ONA BAĞLI TÜZÜKLER ALTINDA YAPILAN

K.K.T.C. AVCILIK FEDERASYONU

ZIPKIN İLE BALIK AVLAMA YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

2010


 

GENEL KURALLAR

 

 • Zıpkınla balık Avlama Yarışma Yönetmeliği, K.K.T.C. Avcılık Federasyonu ile bu federasyona bağlı birliklerin onayı ile hazırlanmıştır. Sporcular, hiçbir durum ve/veya şartta, Yönetmeliğin kurallarını sorgulayamaz ve/veya hakemlere müdahale edemez.

 • K.K.T.C. sınırları dahilinde yapılacak bay veya bayan tüm zıpkın ile balık avlama müsabakalarının K.K.T.C. Avcılık Federasyonu’nun izni gözetiminde ve belirtilen kuralları dahilinde yapılması zorunludur.

 • Müsabaka düzenlemek isteyen Birlik, Kulüp, Dernek, İşletme ve Özel Kişi’ler  bu arzularını, o yılın K.K.T.C. Avcılık Federasyonu Yıllık Faaliyet Programı düzenlenmeden (Aralık ayı içerisinde) K.K.T.C. Avcılık Federasyonu’na bildirmek zorundadır. K.K.T.C. Avcılık Federasyonu Yıllık Faaliyet Programı haricinde herhangi bir yarışma düzenlenmesi, K.K.T.C. Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu’nun alacağı karar ve/veya kararlar doğrultusunda gerçekleştirilir.

 • Müsabakaların yapılacağı bölge veya bölgeler ve görevlendirilecek hakemler, Merkez Hakem Komitesi ile Müsabakalar Asbaşkanı tarafından, müsabaka tarihinden en az iki hafta önce belirlenip, K.K.T.C. Avcılık Federasyonu Başkanı’nın bilgisine sunulmalıdır.

 • K.K.T.C. Avcılık Federasyonu, müsabaka tarihine onbeş gün kala, Kulüp ve Birliklere yarışma tarihi, buluşma yeri ve saati hakkında bilgi vermek zorundadır.

 • Federasyon haricinde müsabaka düzenlemek isteyen birlik, kulüp, dernek, işletme veya özel kişilerin Avcılık federasyonunun aşağıda belirttiği şartları yerine getirmek zorundadır.

 • Müsabaka boyunca görev alacak hakemlerin ücretleri ( hakem başı 100.00 TL en az 2 en fazla 4 hakem)

 • Müsabakada kullanılacak olan güvenlik botunun masrafları (  200.00 TL)

 • Müsabakayı yönetecek hakemlerin her birinin ücreti (100.00Tl)

 • Müsabakada verilecek olan ödüllerin karşılığı ( en az 500.00 TL)

 • Müsabakaya katılan sporcu ve hakemlere katılım sertifikası verilmesi.(150.TL)

 • Müsabakaya katılan sporcuların ve hakemlerin yemek giderlerini karşılamak zorundadırlar. ( sporcuları doyuracak makul bir yemek ve içecek )

 • Yukarıda belirtilen şartların genel tutarı K.K.T.C Avcılık Federasyonuna müsabaka tarihinden en az bir ay önce verilmek koşulu ile yarışmalar düzenlenir.

 • Milli takım seçiminde sadece ‘A’ kategorisinde yarışan sporcuların dereceleri göz önünde tutulur. Yılın en başarılı çifti ve takımı ise her kategori için ayrı seçilip açıklanır.

 • Kulüp ve Birlikler, müsabakaya katılacak olan her takım için dört asıl bir yedek ve ferdi klasmanda yarıştıracakları sporcu isimlerini kendilerine yapılan bildirimde belirtilen tarihe kadar K.K.T.C. Avcılık Federasyonu sekreterliğine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirmeyen ve/veya geç bildiren kulüp ve birlikler o müsabakaya katılma hakkını kaybeder.

 • Yarışmaya katılacak olan takımlar, yarışma için gerekli olan araç ve gereçlerini yanlarında getirmek zorundadırlar.

 • Federasyon müsabakanın yapıldığı bölgeye göre bazı özel kurallar getirebilir. ( avlanacak balıkların ağırlıkları ve cinsleri gibi )

 • Federasyon yapılacak müsabaka ile ilgili özel kurallar koyabilir.

 • Yılın başarılı takımları yıl içerisinde yapılan resmi müsabakalarda alınan sonuçlara göre yapılır. Birinci takım üç, ikinci takım iki, üçüncü takım bir puan alarak sıralama yapılır.

 •  

MÜSABAKA YÜRÜTME KURULU’NUN OLUŞUMU

 

Müsabaka Yürütme Kurulu, müsabakada görev alan Merkez Hakem Komitesi üyeleri ve müsabakada görevli K.K.T.C. Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur. Kurulun vermiş olduğu kararlar kesin olup, herhangi bir üst merciye şikayet konusu yapılamaz.

 

MÜSABAKA YÜRÜTME KURULU’NUN GÖREVLERİ

 

 1. Müsabaka Yürütme Kurulu, hakemler ve müsabıklar arasında koordinasyonu sağlar.

 2. Müsabakanın işbu yönetmelik kurallarına uygun şekilde yapılmasını tesis eder.

 3. Yapılan itirazları değerlendirip karara bağlar.

 4. Sporcuları, gerekli gördüğü hallerde Disiplin Kurulu’na sevk eder.

 

TAKIM OLUŞUMU

 

 1. Takımlar en fazla 4 (dört) kişiden oluşur. Yarışmaya katılacak sporcuların lisanslı olmaları şarttır. Ancak lisans için müracaat etmiş sporcular K.K.T.C. Avcılık Federasyonu’ndan alacakları belge ile bir defaya mahsus olmak üzere yarışmaya katılabilirler.

 2. Birlikler yarışmalara A ve B katagorilerinde tek takımla katılabilirler. Oluşacak takımların haricinde A ve B katagorisinde takımlar diledikleri kadar sporcuyu ferdi olarak yarıştırabilirler. Yıl sonu takım puanlamasına sadece A katagorisinde yarışan takım puanları yansır.

 3. Takımlar K.K.T.C. Avcılık Federasyonu’na yedek sporcu yazdırabilirler.

 4. Tek bir kişi yalnız başına herhangi bir birlik veya kulüp adına yarışamaz. Bir çift herhangi bir birlik veya kulüp adına ferdi yarışabilir, fakat derecesi takım olarak geçerli sayılmaz.

 

HAKEMLERİN GÖREVLERİ

 

 1. Müsabakalarda, K.K.T.C. Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Hakem Yetiştirme Kursu’nu başarı ile tamamlamış hakemler görev yapar. Olağan dışı bir durumun (hastalık vb.) vuku bulması durumunda, herhangi bir hakemin yerine Merkez Hakem Komitesi Başkanı ve/veya Müsabakalar Asbaşkanı’nın görev vereceği K.K.T.C. Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu Üyesi veya mevcut olan ve uygun görülen kişi veya kişiler görev alır.

 2. Müsabaka tarihinden en az 2 (iki) hafta önce, en az 2 (iki) hakem görevlendirilir.

 3. Müsabakada görevlendirilen hakemler, müsabaka buluşma noktasında bildirilen buluşma saatinden en az 15 (on beş) dakika önce buluşma noktasında olup, gerekli hazırlıkları yapar. Buluşma noktasında hakemlere Merkez Hakem Komite Başkanı ve/veya Müsabakalar Asbaşkanı eşlik eder.

 4. Hakemler buluşma noktasına gelen takımların kayıtlarını yapıp sporculara deklarasyon imzalatırlar.

 5. Kayıtlar yapılıp deklarasyonlar imzalatıldıktan sonra yeni sporcular var ise müsabaka kurallarını genel olarak hatırlatırlar.

 6. Buluşma noktasına belirtilen saatten 15 dk geç gelen kulüpleri diskalifiye ederler.

 7. K.K.T.C. Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu tarafından daha önceden belirlenen 3 (üç) yarışma bölgesinin kurası tüm sporcular önünde yapılır.

 8. Deniz muhalefeti nedeni ile belirlenen yarışma bölgelerinde, yarışmanın düzenlenmesinin sakıncalı olduğu durumlarda Merkez Hakem Komite Başkanı ve/veya Müsabakalar Asbaşkanı ve hakem heyeti yarışmanın yapılabileceği yeni bir yarışma bölgesi seçerler.

 9. Karada görev yapan hakem veya hakemler müsabakanın başlama saatini ve suya giriş ve çıkış noktasını sporculara bildirip sporcuların müsabaka başlamadan suya girmemelerini kontrol eder.

 10. Karada görev alan hakem veya hakemler yarışmanın başlama düdüğünü çalıp yarışmayı başlatır ve kıyıdan sporcuları izleyip müsabaka çıkış noktasından karaya çıkan sporcuların avlarını alıp tartı işlemi bitip, eğer itiraz varsa bunlar sonuçlanana kadar avları muhafaza eder.

 11. Botta görev alan hakem veya hakemler botla yarışma başlamadan müsabaka bölgesinde denizde hazır bulunur.

 12. Botta görev alan hakem veya hakemler sporcuların emniyetini ve yarışma başlama saatinden 15 dakika sonra yarışma boyunca sporcular arasındaki mesafenin korunmasını sağlar. Sporcuların vurdukları avları denetler, gerektiğinde ceza puanı veya diskalifiye edip  tutanağa geçirir. Tartı işlemi başlamadan önce başhakeme tutulan tutanakları verir.

 13. Karada görev yapan hakem veya hakemler yarışma bitiminde tüm takımların avlarını teslim alır ve denizde görev alan hakemin tartı noktasına gelmesini bekleyip sporcuların avlarını  tartarlar

 14. Tartı işlemi başlamadan hakemlerin verdiği ceza puanları var ise bunlar kayda geçilir.

 15. Müsabaka bölgesine topluca gidilmesini sağlarlar.

 16. Yarışma esnasında sporcuları gezip, bu bilgileri Merkez Hakem Komite Başkanı ve/veya Müsabakalar Asbaşkanı’na rapor ederler.

 17. Yarışma esnasında ve sonrasında disiplinsiz davranan, sporcu ahlakına aykırı davranan, yarışma kurallarına aykırı davranan ve K.K.T.C. Avcılık Federasyonu’nu ve veya Yöneticilerini ve veya Federasyon adına görev yapan kişileri küçük düşürücü her türlü davranışda bulunan sporculara diskalifiyeye kadar varan cezalar verebilirler.

 18. Yarışmada kurallara aykırı davranan sporcularla ilgili rapor tutup, Müsabaka Yürütme Kurulu’na sunarlar.

 19. Yarışma sonunda, sporcuların buluşma noktasında zamanında olup olmadıklarını kontrol ederler.

 

MÜSABAKALAR  ASBAŞKANI’NIN GÖREVLERİ

 

 1. O yıl yapılacak olan tüm Zıpkınla Balık Avı Müsabakalarının  gerekli kişilerle temasa geçip tarihlerini saptayıp faaliyet programında göstermek.

 2. Yapılacak olan müsabakaların müsabaka tarihinden en az bir ay önce gerekli yazılarını hazırlayıp kulüplere ve organizatörlere iletmek ve organizasyonun kusursuz yapılmasını sağlamak.

 3. Müsabaka tarihinden önce kulüp ve birliklerin müsabakaya katılacak sporcu listelerini  müsabaka tarihinden önce müsabakada görev yapacak hakemlere iletmek.

 4. Buluşma noktasında hakemlerle birlikte olup, onlara nezaret etmek.

 5. Yarışma esnasında hakemleri denetlemek, gerekirse tutanak tutup K.K.T.C. Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu’nu bilgilendirmek.

 

MÜSABAKA KURALLARI

 

 1. Müsabaka süresi 5 (beş) saat + 15 (onbeş) dakikadır. Özel nedenlerle (hava muhalefeti veya uluslararası yarışma gibi) bu süre değiştirilebilir, değiştirildiği takdirde müsabakadan önce tüm sporculara bildirilir.

 2. Bu süre dışında müsabakaya devam eden sporcular diskalifiye olurlar.

 3. Bu yönetmeliğin geçerli balık boyları tablosunda belirtilen türler dışında, herhangi başka bir türün vurulması halinde, ilgili sporcu yarışmadan diskalifiye edilir.

 4. Tüm yarışmacılara, yarışma öncesi numara verilir ve kayıtları buna göre yapılır. Müsabaka sona erdiği anda sporcular avladıkları balıkları kendilerine verilen numaralar ile hakemlere vermek zorundadır.

 5. Tüm takımlar müsabakaya normal şartlarda en az 50 mt uzaklıktan görülebilecek büyüklükte kırmızı, sarı veya turuncu renkte şamandra taşımak zorundadır. Belirtilen özellikte şamandrası olmayan sporcular yarışmaya katılamaz.

 6. Yarışmaya karadan girilecekse sporcular başlama işaretinden ve karada görev yapan hakemin belirttiği noktadan denize girip, çıkışı da aynı noktadan yapmak zorundadır.(yarışmada bot kullanılacaksa hakemlerin belirteceği toplanma noktasında biraraya gelip yarışmaya O noktadan start verilir. Müsabaka sonunda ise sporcular belirtilen zamanda tartı yerinde olmak zorundadırlar.)

 7. Müsabıklar avlarını havalı yaylı veya lastikli tüfeklerle avlayabilir. Yanlarında bıçak, deniz feneri, yedek tüfek, kakıç ve yedek malzeme taşıyabilirler.

 8. Çiftler şamandralaralarından 25 mt den fazla uzaklaşamazlar. Şamandralarını sabitleyip 50 mt çapında bir alanda av yapabilirler. Bu mesafenin  dışına çıkamazlar. Mesafeleri korumak sporcuların sorumluluğundadır.

 9. Çifler aynı takımdan dahi olsa başka bir çiftle yardımlaşamaz ve balık alıp veremezler.

 10. Çifler acil durumlar hariç ( rahatsızlık ve kaza gibi) aynı takımda dahi olsa şamanralar arasındaki mesafe 50 mt, sporcular arasındaki mesafe ise 25 mt az olamaz. Bu mesafeyi korumak O bölgeye sonradan gelen müsabıkların sorumluluğundadır.

 11. Yarışma esnasında sporcular Federasyona ait görevlendirilmiş bot dışında herhangi bir tekne veya bota 50 mt fazla yanaşamazlar. Bu mesafeyi korumak sporcuların sorumluluğundadır.

 12. Sporcular yarışma sırasında kıyı şeridinde birileri varsa  bu bölgeye 50 mt den fazla yanaşamazlar. Bu mesafeyi muhafaza etmek sporcunun sorumluluğundadır.

 13. Sporcular herhangi bir nedenle yarışma sonuçlanmadan çıkış noktasından karaya çıkarsa tekrar suya giremez. Ve vurduğu balıklar hakeme numarası ile teslim edilir.

 14. Sporculardan herhangi biri yarışma sırasında arkadaşından farklı bir saatte ve yerden sudan çıkarsa takım olarak yarışılması durumunda takım diskalifiye olur. Takımın diğer çifti müsabakada ferdi klasmanda değerlendirilir. Ferdi olarak yarışılması durumunda diskalifiye edilir.

 15. Müsabakalarda vatoz cinsleri, köpek balığı cinsleri, yunus, yılan balığı cinsleri, kaplumbağa ve kabukluların avlanması kesinlikle yasaktır.

 16. Sporcular, Müsabaka Yönetmeliği ile ilgili, hakemlere kesinlikle müdahale edemezler.

 

TARTI VE PUANLAMA

 

 1. Tartı işlemi sporcu, yönetici ve seyirci huzurunda yapılır. Tüm yarışmacılar, Tartı Noktası’na gelince, isimleri çağrılarak tuttukları balıklar huzurlarında tartılır. Diğer yarışmacılar isimleri çağırılmadıkca tartı yerine en fazla 10 metreye kadar yanaşabilirler.

 2. Sporcuların tuttukları balıklar, tartı sonuçlanıp, sonuçlar açıklanana kadar, hakemler tarafından muhafaza edilir (Limitlerin altında olduğu şüphelenilen balıklar, müsabıkların huzurunda ölçülüp kontrol edilir).

 3. Tartı sonucu puanları eşit olan sporcu veya takımların dereceleri yakaladıkları balık sayısına göre belirlenir. Yine eşitlik var ise, bu takım veya sporcuların içerisinden büyük balığı tutan sporcu veya takım bir üst sırada yer alır.

 4. Ağırlığından şüphe edilen balık varsa tartı işleminden sonra içi açılıp incelenir.

 5. Tartı sonucunda eşitlik var ise en çok tür balık vuran çift bir üst sırada yer alır. Burada da eşitlik var ise bu çiftler arasında en büyük balığı vuran çift bir üst sırada yer alır.

 6. Çiftlerin aldığı toplam puan takım puanıdır. Puanlarda eşitlik var ise çiftler kategorisinde izlenen yöntemle derecelendirilme gerçekleşir.

 7. Puanlama balık cinslerine ve büyüklüklerine göre Puanlama cetvelindeki puanlamaya göre hesaplanır.

 8. Takım sporcularının aldıkları toplam puanlar takım puanını oluşturur.

 9. Yarışma ile ilgili her türlü itiraz K.K.T.C. Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu’nca belirlenen 250 (ikiyüzelli) T.L.’ye kadar ücretin Müsabakalar Yürütme Kurulu’ndaki K.K.T.C. Avcılık Federasyonu yetkilisine tartıdan hemen sonra tutanak ile ve belirtilen ücretin yatırılması ile yapılır.

 10. Yapılan itirazlar Müsabaka Yürütme Kurulu tarafından anında incelenip, sonucu itiraz muhatabına bildirilir.

 11. Avcılık Federasyonu puanlama cetvelinde belirtilen bazı cins balıkların özel nedenlerle avlanmasına kısıtlama getirebilir ancak bunu müsabaka öncesi kulüplere bildirmek zorundadır.

 12. Yapılan herhangi bir itirazın haklı bulunması halinde itiraz için ödenen ücret itiraz sahibine tutanakla geri iade edilir. İtirazın haklı bulunmaması halinde ödenen itiraz ücreti K.K.T.C. Avcılık Federasyonu’na kalır.

     

 MÜSABAKADA  CEZA KURALLARI ve CEZA PUANLARI

 1. Müsabaka bitiş saatinden sonra  sudan çıkan sporcular diskalifiye edilir.( botla yapılan müsabakalarda ise sporcular belirtilen saatte tartı yerinde olmalıdırlar)

 2. Avlarını hakemlere numarasız ve veya torbasız veren sporcular diskalifiye edilir.

 3. Yarışmaya hakem tarafından belirtilen nokta dışında suya giren veya çıkan sporcular diskalifiye edilir.

 4. Yarışmacıların birbirlerine balık alıp vermeleri halinde balık alan ve veren müsabakadan diskalifiye edilir.

 5. Müsabaka sırasında Çiflerin 25 met den şamandralarından uzaklaşması ve 50 mt bir çapın dışına açılmaları durumunda zodiak hakemi tarafından bir kez uyarılırlar. İkinci kez tekrarı uyarı ve  2.000 ceza puanına yarışmacıların üçüncü kez aynı ihlali yapmaları durumunda çifler müsabakadan diskalifiye edilir.

 6. Çifler aynı takım veya başka bir takımdan balık aldıkları veya verdikleri ve veya yardım alıp ve veya verdiklerinin tespiti halinde müsabakadan her iki taraf diskalifiye edilir.

 7. Yarışmacıların şamandralar arasında korunması gereken 50 mt mesafenin korunmadığının tespiti halinde bir kez uyarılır. İkinci kez tekrarı halinde 2.000 ceza puanı cezaya çarptırılırlar, üç kez tekrarı halinde ihlali yapanlar diskalifiye edilir.

 8. Yarışmacılar müsabaka sırasında Federasyona ait müsabaka botu dışında herhangi bir bota 50 mt yaklaşamaz kuralının ihlali durumunda birinci kez müsabık uyarılır. İkinci kez tekrarı halinde 2.000 ceza puanı cezaya çarptırılırlar, üç kez tekrarı halinde ihlali yapan müsabık diskalifiye edilir. Müsabıkın malzeme ve veya balık aldığının tesbiti, bota binmesi diskalifiye sebebidir.

 9. Müsabaka sırasında kıyı şeridine yaklaşıp,başka birinden  malzeme ve veya balık alma ve veya buna benzer bir harekette bulunması halinde yarışmadan diskalifiye edilir.

 10. Yarışmacının vurmuş olduğu balığı her ne sebeple solursa olsun hakeme teslim etmeyen sporcu diskalifiye olur.

 11. Yarışmacının müsabakada Vatos cinsleri, köpek balığı cinsleri, yunus, yılan balığı cinsleri kaplumbağa ve kabukluların avlanması kuralının ihlal eden yarışmacı diskalifiye edilir.

 12. Müsabaka sona ermeden şamandrasını denizde bırakarak çıkan yarışmacı; kara hakemine çıktığı anda geçerli mazaretini bildirmek zorundadır. Geçerli  bir mazareti olmadan (suda kaza geçirme,Kramp,Bayılma)gibi şamandrasını denizde bırakan yarışmacı yarışmadan diskalifiye edilir.

 13. Sporcular  yukarıda belirtilen avlanma mesafelerini ihlal ettikleri taktirde ilk İhlalde 1000 ceza puanına,müteakip her ihlalde ise 5000 ceza puanına  çarptırılır.

 14. Hakemlere müdahale  eden, centilmen dışı davranışta bulunan yarışmacılar 5000 ceza puanına kadar ceza puanına  ve/veya diskalifiyeye kadar ceza alabilirler.

 15. Müsabaka kuralları dışına çıkan ve hakemlere saygısızlık yapan bir yarışmacı gerekirse hakem heyeti tarafından Federasyon Ceza Kuruluna sevk edilebilir.

 16. Milli Takıma veya Federasyon Karmasına çağrılan sporcular geçerli bir mazeret göstermeksizin takıma katılmıyor ise Federasyon Ceza Kuruluna sevk edilir.

 17. Yarışmalarda yarışmacıların ceza puanı gerektiren balık avlamaları ve klasman  dışı balık avlamaları halinde yarışmadan diskalifiye edilirler. Bu konuda yanılma payı toplam 5 adetle sınırlandırılmıştır. Gerekli görülmesi halinde ceza kuruluna sevk edilir.

 18. Yarışma esnasında disiplinsiz davranan, sporcu ahlakına aykırı davranan yarışma kurallarına aykırı davranan ve K.K.T.C. Avcılık Federasyonu’nu ve veya Yöneticilerini ve veya Federasyon adına görev yapan kişileri küçük düşürücü her türlü davranışda bulunan sporculara diskalifiyeye kadar varan cezalara çarptırılırlar.

 19. Müsabakada vurulan herhangi bir balığın kilosunu artırıcı bir davranışta bulunan yarışmacı yarışmadan diskalifiye edilir. Federasyon ceza kuruluna sevk edilir.

 20. Bu Yönetmenlikle yer alan kuralların herhangi birine aykırı davranan herhangi bir yarışmacı ve veya yönetici Disiplin  Kuruluna sevk edilebilir. Ayrıca yarışmacıya 5.000 ceza puanına kadar ceza ve veya yarışmadan diskalifiye ve veya her üç cezaya birden çarptırılabilir.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 

 1. Tartı ve puanlama bittikten sonra sonuçlar Müsabaka Yürütme Kurulu tarafından açıklanır.

 2. Müsabakanın sonuçlarının açıklanmasına müteakip yapılan ödül töreni ile müsabaka tamamlanır.

     

MİLLİ TAKIMIN BELİRLENMESİ

 

 1. K.K.T.C. Avcılık Federasyonu yıl içerisinde düzenlemiş olduğu müsabakalarda alınan ferdi dereceler Milli Takım seçmelerinde esas teşkil eder.

 2. K.K.T.C. Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu yıl içinde düzenlenen tüm yarışmalardaki derecelerin ortalamasını alarak Milli Takım elemanlarını oluşturur.

 3. K.K.T.C. Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu özel koşullarda geçerli gerekçeleri açıklamak şartı ile istisnai uygulama yapabilir. Yeterli derecesi olmayan sporcuları Milli Takıma çağırabilir veya derecesi olan sporcuları çağırmayabilir.

 

ÖDÜL  KATEGORİSİ

 

 1. A ve B katagorisinde  takım olarak yarışacak olanların sıralamada ilk üç’e girenlere Takım kupası verilir.Müsabıklara madalya verilir.

 2. A ve B katagorisinde yarışacak olan ve Ferdi klasmanda değerlendirilecek sporculara Ferdi klasman kupası verilir.

 3. Müsabakada en büyük balığı vuran sporcuya özel ödül verilir.

 4. Müsabakada kg bazında en fazla balon balığı vurana özel ödül verilir.

 5. Müsabakaya katılan tüm sporcu ve hakemlere katılım sertifikası verilir.

 

Bu yönetmenlikte yer almayan konularda Uluslararası (CMAS) yarışma kuralları geçerli olup, kuralları uygulamakla ve gerekli değişiklikleri yapmakla KKTC Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu yetkilidir.

 

PUANLAMA TABLOLARI

 

A ve B KATEGORİSİNE AİT BALIKLARIN VURUŞ PUANLARI

 

BALIK TÜRÜ                                   GEÇERLİ MİNİMUM BALIK                          2.5 KG – 4.99 KG                5 KG VE ÜSTÜ           10 KG VE ÜSTÜ

AĞIRLIĞI VE PUANI                       VURUŞ PUANI                                               VURUŞ PUANI                    VURUŞ PUANI            VURUŞ PUANI

 

SİNARİT                                        400 gr   1000 puan                                          2000 puan                           3000 puan                     10000 puan

MİNERİ                                         1000 gr 1000 puan                                          1500 puan                            2000 puan                     5000 puan

ORFOZ                                         2500 gr   1000 puan                                         ………….                             2000 puan                     5000 puan

LAGOS                                        1000 gr 1000 puan                                            2000 puan                           3000 puan                      5000 puan

                                                                                                                    

                                                                                                                      1 kg -2.5 kg

DOMUZ                                       400gr 1000 puan                                          1500 puan                                3000 puan                         

ÇİPURA                                      400 gr  1000 puan                                        2000 puan                                3000 puan                     ………………..

MERCAN                                    400 gr  1000 puan                                        2000 puan                                3000 puan                    ………………..

FANGRİ                                      400 gr 1000 puan                                         2000 puan                                3000 puan                      10000 puan

EŞKİNE                                      400 gr 1000 puan                                         2000 puan                                3000 puan                      ……………….

SARGOZ                                    400 gr 1000 puan                                         2000 puan                                …………….            

KARAGÖZ                                 400 gr 1000 puan                                          2000 puan                                …………….

DİĞER BALIKLAR                    400 gr  500 puan                                           1000 puan

 

GEÇERLİ BALIKLARIN CEZA PUANLARI

 

BALIK TÜRÜ      250 GR ALTI               250 – 399 gr                400 – 749 gr                    750 – 999 gr             2000 – 2249 gr               2250 – 2499 gr        

                                                                                                                                                                (orfoz 1999 gr ve altı)

SİNARİT             2000 puan                   ……………….           …………………                  ………………….          ……………….              ……………….

ÇİPURA              1000 puan                  ……………….           …………………                   ………………….          ………………             ……………….

MERCAN            1000 puan                  ……………….           …………………                   ………………….           ……………….            ………………..

FANGRİ              1000 puan                  ………………..           …………………                   …………………           ..………………          ………………..

MİNERİ               diskalifiye                   diskalifiye                 1000 puan                           …………………            .………………            ……………….

ORFOZ                diskalifiye                 diskalifiye                  diskalifiye                         diskalifiye                   1000 puan                  ………………..

LAGOS                diskalifiye                 diskalifiye               1000 puan                           ……………….               ……………….             ………………

EŞKİNE                diskalifiye                1000 puan             ………………                         ……………….                …………......               ..................

DOMUZ               diskalifiye                 1000 puan             .……………..                           ………………..             ……………….

SORGOZ

KARAGÖZ          1000 puan                 ……………..            ……………..                          ………………             ………………..                 ……………….                                                                                                                                                                                        

DİĞER BALIKLAR-500 puan                                                                     

                                                                 

Bunlarıda İnceleyebilirsiniz...

AV 3 ARALIK CUMARTESİ GÜNÜ OLACAK

KKTC’de 4 Aralık 2011 Pazar günü yapılacak nüfus sayımı nedeniyle, avcı...

4. DÖNEM EĞİTİM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ava yeni başlayacak olan avcılara ve öğrenci avcı adaylarına yönelik y...

DAYANIŞMA YEMEĞİMİZİ YAPTIK

KKTC Avcılık Federasyonunun her yıl geleneksel olarak düzenlediği Dayanı...