KKTC AVCILIK
FEDERASYONU

Reklam

760 x 90

Olta ile Balık Avlama Yarışma Yönetmeliği

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YASASI VE AMATÖR SPORTİF SU ÜRÜNLERİ YASASI VE ONA BAĞLI TÜZÜKLER ALTINDA YAPILAN

K.K.T.C. AVCILIK FEDERASYONU

OLTA İLE BALIK AVLAMA YARIŞMA YÖNETMELİĞİ


 

GENEL KURALLAR

 

 • Olta ile Balık Avlama Yarışma Yönetmeliği, K.K.T.C. Avcılık Federasyonu ile bu Federasyona bağlı birliklerin onayı ile hazırlanmıştır. Sporcular, hiçbir durum ve/veya şartta, Yönetmeliğin kurallarını sorgulayamaz ve/veya hakemlere müdahale edemez.

 • K.K.T.C. sınırları dahilinde yapılacak bay veya bayan tüm olta ile balık avlama müsabakalarının K.K.T.C. Avcılık Federasyonu’nun izni gözetiminde ve belirtilen kuralları dahilinde yapılması zorunludur.

 • Müsabaka düzenlemek isteyen Birlik, Kulüp, Dernek, İşletme ve Özel Kişi’ler  bu arzularını, o yılın K.K.T.C. Avcılık Federasyonu Yıllık Faaliyet Programı düzenlenmeden, K.K.T.C. Avcılık Federasyonu’na bildirmek zorundadır. K.K.T.C. Avcılık Federasyonu Yıllık Faaliyet Programı haricinde herhangi bir yarışma düzenlenmesi, K.K.T.C. Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu’nun alacağı karar ve/veya kararlar doğrultusunda gerçekleştirilir.

 • Müsabakaların yapılacağı bölge veya bölgeler ve görevlendirilecek hakemler, Merkez Hakem Komitesi ile Müsabakalar Asbaşkanı tarafından, müsabaka tarihinden en az iki hafta önce belirlenip, K.K.T.C. Avcılık Federasyonu Başkanı’nın bilgisine sunulmalıdır.

 • K.K.T.C. Avcılık Federasyonu, müsabaka tarihlerine onbeş gün kala, Kulüp ve Birliklere yarışma tarihi, buluşma yeri ve saati hakkında bilgi vermek zorundadır.

 • Kulüp ve Birlikler, müsabakaya katılacak olan sporcu ve gözlemci isimlerini kendilerine yapılan bildirimde belirtilen tarihe kadar K.K.T.C. Avcılık Federasyonu sekreterliğine bildirmek zorundadır. Bildirmeyen ve/veya geç bildiren kulüp ve birlikler o müsabakaya katılma hakkını kaybeder.

 • Yarışmaya katılacak olan takımlar, yarışma için gerekli olan araç ve gereçlerini yanlarında getirmek zorundadırlar.

 

MÜSABAKA YÜRÜTME KURULU’NUN OLUŞUMU

 

Müsabaka Yürütme Kurulu, müsabakada görev alan Merkez Hakem Komitesi üyeleri ve müsabakada görevli K.K.T.C. Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur. Kurulun vermiş olduğu kararlar kesin olup, herhangi bir üst merciye şikayet konusu yapılamaz.

MÜSABAKA YÜRÜTME KURULU’NUN GÖREVLERİ.

 

 1. Müsabaka Yürütme Kurulu, hakemler ve gözlemciler arasında koordinasyonu sağlar.

 2. Müsabakanın işbu yönetmelik kurallarına uygun şekilde yapılmasını tesis eder.

 3. Yapılan itirazları değerlendirip karara bağlar.

 4. Sporcuları, gerekli gördüğü hallerde Disiplin Kurulu’na sevk eder.

 

TAKIM OLUŞUMU

 

 1. Takımlar en fazla 4 (dört) kişiden oluşur. Yarışmaya katılacak sporcuların lisanslı olmaları şarttır. Ancak lisans için müracaat etmiş sporcular K.K.T.C. Avcılık Federasyonu’ndan alacakları belge ile bir defaya mahsus olmak üzere yarışmaya katılabilirler.

 2. Her takım yarışmaya 18 (onsekiz) yaşından büyük bir gözlemci getirmek zorundadır. Yarışmaya gözlemci getirmeyen kulüpler yarışmaya katılamaz.

 3. Takımlar K.K.T.C. Avcılık Federasyonu’na yedek sporcu yazdırabilirler. Ancak, yarışma günü yedek sporcular yarışma bölgesine giremez.

 4. Birlikler yarışmalara tek takımla katılır.

 

HAKEMLERİN GÖREVLERİ

 

 1. Müsabakalarda, K.K.T.C. Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Hakem Yetiştirme Kursu’nu başarı ile tamamlamış hakemler görev yapar. Olağan dışı bir durumun (hastalık vb.) vuku bulması durumunda, herhangi bir hakemin yerine Merkez Hakem Komitesi Başkanı ve/veya Müsabakalar Asbaşkanı’nın görev vereceği K.K.T.C. Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu Üyesi veya mevcut olan ve uygun görülen kişi veya kişiler görev alır.

 2. Müsabaka tarihinden en az 2 (iki) hafta önce, en az 2 (iki) hakem görevlendirilir.

 3. Müsabakada görevlendirilen hakemler, müsabaka buluşma noktasında bildirilen buluşma saatinden en az 20 (yirmi) dakika önce buluşma noktasında olup, gerekli hazırlıkları yapar. Buluşma noktasında hakemlere Merkez Hakem Komite Başkanı ve/veya Müsabakalar Asbaşkanı eşlik eder.

 4. Hakemler buluşma noktasına gelen takımların kayıtlarını yapar.

 5. Buluşma noktasına belirtilen saatten 15 dk geç gelen kulüpleri diskalifiye ederler.

 6. Kayıtlar yapılıp gözlemcilerin görev yapacağı kulüpler belirlendikten sonra, yeni sporcular var ise, müsabaka kurallarını, daha önceden gözlemcilik yapmayan gözlemcilere ise, görevlerini genel olarak hatırlatırlar.

 7. K.K.T.C. Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu tarafından daha önceden belirlenen 3 (üç) yarışma bölgesinin kurası tüm sporcular önünde yapılır.

 8. Hakemler, gözlemciler ile beraber yarışma bölgesine hareketten önce tüm sporcuların araç ve malzemelerini kontrol ederler.

 9. Deniz muhalefeti nedeni ile belirlenen yarışma bölgelerinde, yarışmanın düzenlenmesinin sakıncalı olduğu durumlarda Merkez Hakem Komite Başkanı ve/veya Müsabakalar Asbaşkanı ve hakem heyeti yarışmanın yapılabileceği yeni bir yarışma bölgesi seçerler.

 10. Müsabaka bölgesine topluca gidilmesini sağlarlar.

 11. Yarışma esnasında sporcuları gezip, gözlemcilerden bilgi alıp, bu bilgileri Merkez Hakem Komite Başkanı ve/veya Müsabakalar Asbaşkanı’na rapor ederler.

 12. Yarışma esnasında disiplinsiz davranan, yarışma kurallarına aykırı davranan K.K.T.C. Avcılık Federasyonu’nu küçük düşürücü her türlü davranışda bulunan sporculara, diskalifiyeye kadar varan ceza verebilirler.

 13. Yarışmada kurallara aykırı davranan sporcularla ilgili rapor tutup, Müsabaka Yürütme Kurulu’na sunarlar.

 14. Yarışma sonunda, sporcuların buluşma noktasında zamanında olup olmadıklarını kontrol ederler.

 15. Sporcuların balıklarını tartıp, tutanağa geçirirler ve tartı sonunda Müsabakalar Asbaşkanı veya K.K.T.C. Avcılık Federasyonu yetkilisi ile hesaplamaları yaparlar.

 

GÖZLEMCİLERİN GÖREVLERİ

 

 1. Buluşma noktasında gözlemci oldukları takım elemanlarını bulup tanımak.

 2. Yarışma bölgesine hareketten önce hakem/lerle gözlemcisi oldukları takımın araç ve malzemelerini kontrol etmek.

 3. Müsabaka sırasında müsabıkların yanına gelen ve su-meyvesuyu gibi içecek veya yiyecek vermek isteyen kişilerden içeceği ve yiyeceği alarak kontrol eder. Ardından müsabıka teslim aldığı yiyeceği ve içeceği verir.

 4. Müsabaka alanına gelen yabancı kişileri bölgede müsabaka olduğuna dair uyarır. Avlanamayacaklarını söyler, avlanma yönünde ısrar eden olursa durumu hakemlere bildirir.

 5. Yarışma esnasında sporcuların müsabaka kurallarını uygulayıp uygulamadıklarını denetlemek, kuralları ihlal ettiklerinde uyarmak, gerekli hallerde rapor tutmak ve Merkez Hakem Komitesi’ne sunmak.

 6. Yarışmanın sona ermesi ile birlikte, her sporcunun müsabakada tutmuş olduğu balıkları, sporcunun ismini de ve/veya numarasını da içerir şekilde teslim alıp, Merkez Hakem Komitesi’ne teslim etmek.


 

MÜSABAKALAR ASBAŞKANI’NIN GÖREVLERİ

 

 1. O yıl yapılacak olan tüm Olta ile Balık Avı Müsabakalarının  gerekli kişilerle temasa geçip tarihlerini saptayıp faaliyet programında göstermek.

 2. Yapılacak olan müsabakaların müsabaka tarihinden en az bir ay önce gerekli yazılarını hazırlayıp kulüplere ve organizatörlere iletmek ve organizasyonun kusursuz yapılmasını sağlamak.

 3. Müsabaka tarihinden önce kulüp ve birliklerin müsabakaya katılacak sporcu listelerini  müsabaka tarihinden önce müsabakada görev yapacak hakemlere iletmek.

 4. Buluşma noktasında hakemlerle birlikte olup, onlara nezaret etmek.

 5. Yarışma esnasında hakemleri denetlemek, gerekirse tutanak tutup K.K.T.C. Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu’nu bilgilendirmek.

 

MÜSABAKA KURALLARI

 

 1. Müsabaka süresi 5 (beş)sattir. Özel nedenlerle (hava muhalefeti veya uluslararası yarışma gibi) bu süre değiştirilebilir, değiştirildiği takdirde müsabakadan önce tüm sporculara bildirilir.

 2. Bu süre dışında müsabakaya devam eden sporcular diskalifiye olurlar.

 3. Bu yönetmeliğin geçerli balık boyları tablosunda belirtilen türler dışında, herhangi başka bir türün yakalanması ve hemen denize geri bırakılmaması halinde, ilgili sporcu yarışmadan diskalifiye edilir.

 4. Tüm yarışmacılara, yarışma öncesi numaralı torba verilir ve kayıtları buna göre yapılır. Müsabaka sona erdiği anda sporcular avladıkları balıkları kendilerine verilen torbaların içerisinde gözlemcileri aracılığı ile hakemlere vermek zorundadır.

 5. Müsebakada yarışan takım sporcuları rakip sporcuya en fazla 50 mt yanaşabilir. Bu mesafeyi korumak O bölgeye sonradan gelen müsabıkların sorumluluğundadır.

 6. Sporcular, aynı takımdan dahi olsa birbirleri ile yardımlaşamazlar ve/veya balık ve/veya malzeme alıp veremezler. Aynı takıma mensup olup olmadıklarına bakılmaksızın, sporcular acil durumlar dışında (rahatsızlık ve/veya kaza) birbirlerine 25 (yirmibeş) metreden fazla yanaşamazlar.

 7. Sporcular, Müsabaka Yönetmeliği ile ilgili, hakemlere kesinlikle müdahale edemezler.

 8. Sporcular, balığı tutma noktasına çekebilmek amacı ile her türlü yemlemeyi yapabilir.

 9. Sporcular, balığı tutmak için yasal olan her türlü yemi kullanabilir.

 10. Müsabıklar yarışma sırasında diledikleri boyda anten olta veya motorlu olta kullanabilirler. Müsabaka öncesi Birliklere gönderilen yazıda müsabakada kullanılacak olta şekli belirtilecektir. Belirtilen olta şeklinden başka olta ile avlanamaz.

 11. Sporcular, yedek malzeme olarak beraberlerinde olta, sicim, kurşun, mantar, tekli ve üçlü kanca (no:16) bulundurabilirler. Yarışma alanına bu malzemelerden başka malzeme sokmak kesinlikle yasaktır.

 12. Yarışma süresince, müsabıklar kura sonunda çıkan avlanma bölgelerini, yarışmayı bitirmediği sürece terk edemez. Özel nedenlerden dolayı (ihtiyaç giderme) terk edecekse gözlemcisinden izin alarak terk eder.

 13. Sporcular, yarışma sırasında kura çekiminde çıkan bölge içerisinde olmak kaydı ile yer değiştirebilir, ancak bölgede bulunan kişi veya kişilerle aradaki mesafenin korunması sonradan gelen sporcuya aittir.

 14. Hiçbir sporcu müsabaka saatleri içinde denizin içini görmek için maske ve benzeri bir alet kullanamaz. Tesbiti halinde

 

TARTI VE PUANLAMA

 

 1. Tartı işlemi sporcu, yönetici ve seyirci huzurunda yapılır. Tüm yarışmacılar, Tartı Noktası’na gelince, isimleri çağrılarak tuttukları balıklar huzurlarında tartılır. Diğer yarışmacılar isimleri çağırılmadıkca tartı yerine en fazla 10 metreye kadar yanaşabilirler.

 2. Tüm yarışmacılar, Tartı Noktası’na gelince, isimleri çağrılarak tuttukları balıklar huzurlarında tartılır.

 3. Sporcuların tuttukları balıklar, tartı sonuçlanıp, sonuçlar açıklanana kadar, hakemler tarafından muhafaza edilir (Limitlerin altında olduğu şüphelenilen balıklar, müsabıkların huzurunda ölçülüp kontrol edilir).

 4. Tartı sonucu puanları eşit olan sporcu veya takımların dereceleri yakaladıkları balık sayısına göre belirlenir. Yine eşitlik var ise, bu takım veya sporcuların içerisinden büyük balığı tutan sporcu veya takım bir üst sırada yer alır.

 5. Takım sporcularının aldıkları toplam puanlar takım puanını oluşturur.

 6. Yarışma ile ilgili her türlü itiraz K.K.T.C. Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu’nca belirlenen 250 (ikiyüzelli) T.L.’ye kadar ücretin Müsabakalar Yürütme Kurulu’ndaki K.K.T.C. Avcılık Federasyonu yetkilisine tartıdan hemen sonra tutanak ile ve belirtilen ücretin yatırılması ile yapılır.

 7. Yapılan itirazlar Müsabaka Yürütme Kurulu tarafından anında incelenip, sonucu itiraz muhatabına bildirilir.

 8. Yapılan herhangi bir itirazın haklı bulunması halinde itiraz için ödenen ücret itiraz sahibine tutanakla geri iade edilir. İtirazın haklı bulunmaması halinde ödenen itiraz ücreti K.K.T.C. Avcılık Federasyonu’na kalır.

 

     MÜSABAKADA  CEZA KURALLARI ve CEZA PUANLARI

 

 1. Avlarını hakemlere numarasız ve veya torbasız veren sporcular diskalifiye edilir.

 2. Takım arkadaşları birbirlerine balık alıp verirlerse diskalifiye edilirler.

 3. Müsabaka kuralları dışına çıkan ve hakemlere saygısızlık yapan bir sporcu gerekirse hakem heyeti tarafından Federasyon Ceza Kuruluna sevk edilebilir. Müsabaka düzenleme kurulu gerekli görmesi durumunda müsabaka kurallarına aykırı davranan, hakemlere saygısızlık eden sporcuya 5.000 ceza puanına kadar ceza verebilir.

 

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 

 1. Tartı ve puanlama bittikten sonra sonuçlar Müsabaka Yürütme Kurulu tarafından açıklanır.

 2. Müsabakanın sonuçlarının açıklanmasına müteakip yapılan ödül töreni ile müsabaka tamamlanır.

 

MİLLİ TAKIMIN BELİRLENMESİ

 

 1. K.K.T.C. Avcılık Federasyonu yıl içerisinde düzenlemiş olduğu müsabakalarda alınan ferdi dereceler Milli Takım seçmelerinde esas teşkil eder.

 2. K.K.T.C. Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu yıl içinde düzenlenen tüm yarışmalardaki derecelerin ortalamasını alarak Milli Takım elemanlarını oluşturur.

 3. Milli Takıma veya Federasyon Karmasına çağrılan sporcular geçerli bir mazeret göstermeksizin takıma katılmıyor ise Federasyon Ceza Kuruluna sevk edilir.

 4. K.K.T.C. Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu özel koşullarda geçerli gerekçeleri açıklamak şartı ile istisnai uygulama yapabilir. Yeterli derecesi olmayan sporcuları Milli Takıma çağırabilir veya derecesi olan sporcuları çağırmayabilir.

 

ÖDÜL  KATEGORİSİ

 

 1. Takım olarak yarışacak olanların sıralamada ilk üç’e girenlere Takım kupası verilir.

 2. Her takımı oluşturan sporcular aynı zamanda Ferdi klasmanda değerlendirilecek ve ilk üç sırada yer alanlara Ferdi klasman kupası verilir.

 3. Müsabakada en büyük balığı tutan sporcuya özel ödül verilir.

 4. Müsabakaya katılan tüm sporcu ve hakemlere katılım sertifikası verilir.

 

GEÇERLİ BALIK BOYLARI TABLOSU

 

BALIK İSMİ                                   GEÇERLİ MİNİMUM

                                                      BALIK BOYU (cm)

 

MİNERİ                                                   30      

 

ÇİPURA                                                   20     

 

LEVREK                                                 25    

 

IZGARO                                                  12         

 

İSTAVRİT                                                15

                                                           

KARAGÖZ                                              18

 

SORGOZ                                                 23        

 

KEFAL                                                    16     

 

MELANA                                                 12        

 

MERCAN                                                15          

 

MIRMIR                                                   20        

 

MİLEKOP                                               20         

 

SARPA                                                    10      

 

SİNARİT                                                  20      

 

SOKAN                                                   15        

 

TURNA                                                   60       

 

BERKA                                                   10

 

ŞİLO                                                       10

 

KAYA BALIĞI                                         10


 

Bunlarıda İnceleyebilirsiniz...

GENEL YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

31 Temmuz 2010 tarihinde Federasyon lokalimizda Genel Yönetim Kurulu toplantısı yapıl...

AV 3 ARALIK CUMARTESİ GÜNÜ OLACAK

KKTC’de 4 Aralık 2011 Pazar günü yapılacak nüfus sayımı nedeniyle, avcı...

24-25 TEMMUZ 2014 AVCI EĞİTİMİ SINAV SONUÇLARI

KİMLİK    PUAN300521    96244773    94250012&...