KKTC AVCILIK
FEDERASYONU

Reklam

760 x 90

ANIZ YAKILMASINA MÜSADE ETMEYİNİZ

"ANIZLARI YAKMAK ÜLKENİN GELECEĞİNİ YAKMAKTIR"

Anız yangınları toprağın içindeki minerallerin ve tuzların yanması neticesinde toprak yapısına büyük zararlar vermektedir. Ayrıca doğadaki böceklerin, yılanların ve en önemlisi bu alanları kendilerine yuva yapan keklik ve turaçların yuvaları ile yavruları da telef olmaktadır. Fare artışının en büyük sebepleri arasında yer alan anız yangınlarının doğaya verdiği zararlar saymakla bitmeyecek kadar çoktur.

Anız yakılmasının serbest bırakılmasına olanak veren ilgili tüzükte değişiklik yapılmasını ve bu duruma yasak getirilmesini geçen süreç içerisinde Federasyon olarak talep etmiştik. Geçen süre zarfında bahse konu değişikliğe gidilmediği gibi bunun yanında bir yıllığına verilen izinlerin de bir yılı aşmasına rağmen anız yangınlarının devam ettiği görülmektedir.

Dünyanın hiçbir yerinde anız yakılarak çiftçilik yapılmamaktadır. Anız yangınlarından dolayı dereler, servi ağaçları ve çaltı gibi doğal yaşam alanları katledilmektedir.

Son günlerde Alayköy, Geçitkale, Meriç, Ulukışla, Nergisli, Mutluyaka gibi birçok köyde anız yakıldığı görülmektedir. Ülkeyi adeta yangın yerine çeviren anız yangınlarının bir an önce önüne geçilmesi hususunda hükümet yetkililerini göreve çağırıyoruz.


ANIZ NEDEN YAKILMAKTADIR?

Çiftçilerimiz anızı;
-Daha iyi tohum yatağı hazırlamak,

-Yabancı ot ve haşereleri yok etmek,

-Hasat sonrası, hemen diğer bir ürünün ekimine geçilecek ise mibzerin istenilen bir şekilde ekim yapmasını, anız sapları ile mibzer gözlerinin tıkanmamasını sağlamak gerekçeleri ile yapılmaktadır. Ancak bu sebeplerin sağlayacağı fayda vereceği zararın yanında çok küçük kalmaktadır.

ANIZ YAKMA SONUCU KARŞILAŞILAN ZARARLAR NELERDİR?
Modern tarım tekniğinde anızı yakmak son derece yanlış bir yöntemdir. Yakma sonucu karşılaşılan zararların çoğunu telafi etmek mümkün değildir. Anız yakmanın zararlarını şöyle sıralamak mümkündür.

ANIZLARI YAKMAK ÜLKENİN GELECEĞİNİ YAKMAKTIR
"ANIZ YAKIMI İLE YABAN HAYVANLARI YUVALARINI TERK ETMEKTE VEYA ÖLMEKTEDİR"
1.Anızın yakılması ile topraktaki organik madde yakılarak yok edilmektedir.
Organik maddenin toprağa kazandırdıkları ise:
- Organik maddenin bir ayrışma ürünü olan humus, bitkilerin gelişmesi için gerekli olan bitki besin maddelerinin bir kısmının kaynağını oluşturur.

- Organik madde toprakta yağış sularının emilmesini ve tutulmasını sağlamaktadır.

- Toprakta kümeleşmeyi temin ederek erozyon ile taşınmasını önlemektedir.

-Toprağın iyi havalanmasını sağlamaktadır. Topraklarımızda zaten az olan organik madde, bitkisel bir artık olan anızın yakılması ile giderek yok edilmektedir.

Kısaca organik madde miktarının azalması veya yok edilmesi toprakları daha verimsiz bir hale getirmektedir.

2-Sap ve anızların yakılması ile bitki büyümesini teşvik eden karbon ve azotun kaybı da artmaktadır.

3-Anız yakmanın diğer bir zararı toprak yüzeyinde bulunan mikroorganizmaları öldürmesidir. Oysa toprakta bulunup gözle görülmeyen bu canlıların faaliyetleri sonucunda organik madde parçalanır, ayrışır ve humus dediğimiz şekle dönüşür.

4-Yapılan denemelerde anız yakımı ile ilk yılda kök çürüklüğü hastalığında azalma olduğu, ancak ikinci yıl bu hastalığın daha da arttığı görülmüştür.

5-Anız yakılmasının en önemli zararlarından birisi de toprağı su ve rüzgar erozyonuna daha hassas bir duruma getirmesidir. Çünkü anız, yağışların şiddetle toprağa düşmesini engeller; yüzey akış hızını azaltır, toprağa sızmasını sağlar. Böylece erozyonu önler.

6-Anızların yakılmasıyla hayvan yemi olarak kullanılmasından başka, birçok yararı olan sap saman yok edilmektedir.

7-Anızların yakılması hava kirliliğine neden olur.

8-Anız yangınları komşu tarla, bahçe, çit, telefon direkleri, orman, koruluk, ağaçlık alan gibi yerlere büyük zarar vermektedir.

9-Anız yakımı doğal dengeyi de bozmaktadır. Yaban hayvanları yuvalarını terk etmekte veya ölmektedir.

ANIZ YAKMANIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN NE YAPILMALIDIR?
1-Tohum yatağı hazırlama modern tarım teknikleri ile yapılmalıdır.

2-Hububat hasatları biçer-döverle toprak yüzeyine yakın yapılmalı ki anızın mikroorganizmalar tarafından parçalanması, çürüyerek organik maddeye dönüşmesi kolaylaşsın.

3-Hasat sonrası anız parçalayıcı bir aletle toprak karıştırılmalıdır.

Bunlarıda İnceleyebilirsiniz...