KKTC AVCILIK
FEDERASYONU

Reklam

760 x 90

2. İNCE AV BÖLGELERİ TÜZÜĞÜ

Av Günleri , Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü

 

 

 

GENEL GEREKÇE

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Av Faaliyetleri 18/2009 Sayılı Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını  Düzenleme Yasası’nın verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’nun onayı ile Resmi Gazetede  yayınlanarak yürürlüğe giren “Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü” çercevesinde yürütülmektedir.  Yasa gereği Av Mevsimleri 1 Ağustos – 31 Temmuz arası bir yıllık dönemi kapsamaktadır. Yeni sezon Av Mevsimleri ile ilgili çalışma başlatılmış ve Merkezi Av Komisyonu’nun 19 Temmuz 2013 tarihindeki toplantısında, Avcılık Federasyonu’nun görüşü de dikkate alınarak,  15 Ağustos 2013 ile 15 Eylül 2013 tarihleri arasındaki İkinci İnce Av Mevsimindeki av bölgeleri  belirlenmiş ve alınan  karar  doğrultuda yürürlükte bulunan Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü’nde  değişikliğe gidilmiştir.

 

 

 

 

MADDE GEREKÇELERİ

 

 

Madde 1: Tüzüğün kısa ismi düzenlenmiştir.

 

Madde 2: Esas Tüzüğün 6’cı maddesinin (1)’inci fıkrası kaldırılarak ve yerine aşağıdaki yeni  

            

               (1)’inci fıkra konmak suretiyle deyiştirilir.

 

Madde 3:  Esas Tüzük, 8’inci maddede yer alan İkinci İnce Av Mevsimi  İle ilgili Av Bölgelerini  

              

                 gösteren haritaların açıklamaları düzenlenmiştir.

Madde 4: Esas Tüzüğe ekli  Cetvel – III’de yeralan İkinci İnce Av Haritası kaldırılarak ve  yeni               

                 Ekli Cetvel-III  “İkinci İnce Av Haritası”  eklenerek yeniden düzenlenmiştir.

 Madde 5: Tüzüğün yürürlüğe girişi düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  AV VE AVLA İLGİLİ YABAN HAYATINI DÜZENLEME YASASI

(18/2009 Sayılı Yasa)

Madde 4(1) , Madde 4(3) ve Madde 18(1) Altında Yapılan Tüzük

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Bakanlar Kurulu Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası’nın 4.(1)’inci Maddesi, 4.(3)’üncü Maddesi  ile 18(1)’inci Maddesi tahtında Bakanlıkça Hazırlanan aşağıdaki Tüzüğü onaylamak suretiyle ilan eder.

 

 

 

 

 

Kısa İsim

14.08.2009

R.G.142

EK.III

A.E. 581

25.12.2009

R.G.215

EK.III

A.E. 902

26.1.2010

R.G.14

EK IV

E-127-2010

5.4.2010

R.G.55

EK III

A.E.509

10.8.2010

R.G.137

EK III

A.E.525

19.06.2011

R.G.96

EK III

A.E.305

 

 

 

1.

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

 

Bu Tüzük, “Av Günleri , Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü” olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Tüzük”olarak anılan Değiştirilmiş Şekliyle “Av Günleri , Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri  Tüzüğü” ile birlikte okunur.

 

 

Esas Tüzüğün 6’cı maddesinin deyiştirilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esas Tüzüğün 8’inci maddesinin değiştirilmesi

 

2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Esas Tüzüğün 6’cı maddesinin (1)’inci fıkrası kaldırılarak ve yerine aşağıdaki yeni (1)’inci fıkra konmak suretiyle deyiştirilir.

 

“1)  İkinci İnce Av Günleri

 

 

       18 ve 25 Ağustos 2013 :

       1 ve 4 Eylül 2013:

   

       Günleri olmak üzere toplam 4 Av gününde avlanma yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esas Tüzük, 8’inci maddesinin 6’ıncı fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni  6’ıncı fıkra konmak suretiyle değiştirilir:

 

 

 

 

 

 

4.

Esas Tüzük, 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (1)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:

 

 

 

“1)

 

İkinci İnce Av Günleri:

28 ve 31 Ağustos 2011;

4, 7, 11 ve 14 Eylül 2011;

Günleri olmak üzere toplam 6 av gününde avlanma yapılacaktır.

 

 

5.

Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

 

Av Bölgeleri

 

 

 

 

 

 

 

6).

 

 

 

 

Bu Tüzüğe ekli Cetvel III’de yer alan İkinci İnce Av Mevsimi ile ilgili Av Haritasının açıklaması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 “İKİNCİ İNCE AV MEVSİMİ İLE İLGİLİ AV   

                HARİTASI’NIN AÇIKLAMASI

A- Avlanmaya Kapalı Bölgeler;

 

1.      Av.Haritasının; 1,2,3,21,22,23,24,28,30,34,35 36,37,38,41,43,44,46,47,51,ve56 Numaralı Av Bölgeleri avlanmaya kapalıdır.

 

2.      Karpaz anayolunu İskele’ye bağlayan iki bağlantı yolu (Karpaz anayolu – İskele ile Bahçeler – İskele yolu arasında kalan bölge) yani Granel Otel’den İskele’ye giden yolun doğusu ava kapatılmıştır.

 

3.      Bafra Tatil Köyünün çevresindeki üçgen bölge (10 nolu av bölgesinin doğu sınırı ile Bafra köyünden denize kadar giden toprak yol arasında kalan üçgen bölge ava kapatılmıştır.

 

4.      Mevcut av haritasında kırmızı renkle belirlenmiş Sürekli Av Koruma Bölgeleri dışında askeri bölgeler ile Mehmetçik köyü girişinde bulunan gölün ve Baraj ve Göletlere 500 metre çevresi ile yerleşim yerlerinin 200 metre çevresi ava kapatılmıştır.             

 

5.      İskele bölgesinde bulunan ve 16 nolu av bölgesi içerisinde kalan bölge (İskele’den başlayarak İskele-Topçuköy asfalt yolu boyunca Topçuköy’e, oradan asfalt yolu takip ederek İskele’deki başlangıç noktası içerisinde kalan bölge) ava kapatılmıştır.

 

6.      20 No’lu Av Bölgesi içinde bulunan, Geçitkale’den Tatlısu’ya giden eski yoldan Tatlısu Çınarlı’ya dönen yol kavşağından Çınarlı istikametine 1.5 km’lik yolun batı kısmı ve sınırları dere yatağı ile çevrili bölge ava kapatılmıştır.

 

7.      Yedi numaralı avlanma bölgesinde bulunan, balıkçı barınağından başlayarak kuzeye doğru giden toprak yolun doğusunda bulunan ev ile birleşen kavşakta Yeşilköy istikametine doğru yönünde giden toprak yolun kuzey sahili takip eden denize en yakın toprak yol yaklaşık 4 km gittikten sonra denize en yakın noktasında kalan bölgenin denize bakan kısmı ava kapatılmıştır.

 

8.      40 nolu Av Bölgesinde, Girne – Değirmenlik yolunun Ozanköy’e ayrılan yerden Ozanköy’e, oradan köyün doğusundan toprak yol boyunca Çatalköy’e, oradan Çatalköy içerisinden geçip doğu istikametinden Girne – Değirmenlik yoluna, oradan başlangıç noktasına kadar olan bölge ava kapatılmıştır.

 

 

9.      Girne İlçesinde bulunan ve 39 nolu Av bölgesi içerisinde kalan “Korineum” Golf Sahasının 300 metre çevresi ava kapatılmıştır.

 

 

10.   Güzelyurt-Kalkanlı-Yayla-Gaziveren    

               bölgelerinde 50, 53 ve 54 nolu av bölgeleri  

              içerisin de kalan bölge. (Güzelyurt-Girne  

              anayolu üzerindeki O.D.T.Ü. kampüsü-Kalkanlı  

              kavşağından başlayarak batı yönünde toprak  

              yol boyunca (Atış Poligonu yolu) Akdeniz Yayla

              toprak yoluna oradan güney yönünde toprak

              yolu takip ederek Yayla’ya, oradan güney

               yönündeki toprak yolu takip ederek    

               Gaziveren’e, oradan Gaziveren-Güzelyurt

               asfalt ana yolunu takip ederek Aydınköy’e

               oradan güneydoğu yönünde asfalt yolu takip  

               ederek Aşağı Bostancı’ya oradan kuzey batı

               yönünde asfalt yolu takip ederek Güzelyurt’a  

               oradan kuzey yönünde Güzelyurt-Girne asfalt

               ana yolunu takip ederek Kalkanlı-Ö.D.T.Ü.

               kavşağındaki başlangıç noktasına kadar olan  

               bölge.

 

11.    52 nolu av bölgesi içerisinde kalan Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu  ve meskun mahallerin 300 metre çevresi ava kapatılmıştır.

12.    42 no’lu av bölgesi içerisinde kalan Boğaz  

Piknik alanı,Taş Ocakları ve meskun mahallerin 1 KM cevresi ile Dikmen Av Üretim Tesislerinin 300 metre çevresi ava kapatılmıştır.

13.    27 no’lu Av Bölgesinde,Lefkoşa-GaziMağusa anayolunun üzerinde Kurudere köyü karşısında bulunan ve yol boyunca yaklaşık 1 km. sınırı devam eden yolun kuzey,doğu,güney ve batı sınırı ekili alan (ORMAN) ile çevrili arazi ava kapalıdır.

 

14.    39 ve 40 no’lu av bölgeleri içerisinde kalan ve 15 Temmuz 2012 tarihinde Değirmenlik taşocakları bölgesinde meydana gelen yangın sonucu zarar gören ormanlık alan ava kapatılmıştır.

 

15.    Sürekli Av Koruma Bölgeleri;

           

Yukarıda belirtilen tüm bölgeler ava açık günlerde avlanmaya kapalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Avcıların   4.                                                              Uyması Gereken Kurallar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esas Tüzüğe Ekli Cetvel – III’ün değiştirilerek yerine yeni Cetvel III konmak sureti ile Değiştirilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

                                      

 

 

 

 

                                       Av Faaliyeti esnasında uyulması gereken  

                                       kuralar;

1)      Güneşin doğuşu ve batışı arasında faaliyet yapabilirler.

 

2)      Avcı II.ci ince avda beraberinde kopekle av faaliyetinde bulunamaz.

 

3)      Av bölgelerine araçla gidecek avcılar,Tüfeklerini araçlarının bagajlarında  ve kırık olarak bulunduracaklardır.

 

4)      Av faaliyetinde Tel,tuzak,kapan file ökse ve ses bandı veya sesi çıkaran bir alet veya cep telefonu kullanılamaz.

 

5)      Avcıların  ava kapalı bölgelere girip avlanmamaları ve Yasada yer alan kuralara uymakarın dışına çıkmamaları gerekmektedir.

 

6)      Avcılar; Av Koruma Görevlileri’nin uyarılarına uymak zorundadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esas Tüzük, Ekli Cetvel III’ün kaldırılarak yerine ekte yeralan yeni Ekli Cetvel III konmak sureti ile değiştirilir.

Yürürlüğe Giriş

6.

Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 

Bunlarıda İnceleyebilirsiniz...