KKTC AVCILIK
FEDERASYONU

Reklam

760 x 90

1 MART - 15 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA KÖPEK GEZDİRMEYİN

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası 6.maddesinin 2.fıkrası gereği av hayvanlarının üremeye başladığı ve yavrularını büyüttüğü süreyi kapsayan 1 Mart-15 Haziran tarihleri arasında doğada av köpekleri ile av hayvanı ve yabani kuş avlanamaz, kovalanamaz veya yakalanamaz.

KKTC Avcılık Federasyonu’na bağlı Av Korucuları tarafından etkin denetimlerin yapılacağı bahse konu tarihler arasında, doğada sürülerini otlatan çobanların da köpeklerini doğaya çıkarmamaları ve konuya hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.

Yasanın ilgili maddesi uyarınca 1 Mart-15 Haziran tarihleri arasında doğada av köpeği gezdirmek yasak olmakla birlikte cezası 5.000 Tl'dir.

Bunlarıda İnceleyebilirsiniz...