KKTC AVCILIK
FEDERASYONU

Reklam

760 x 90

BÜYÜK AV TARİHLERİ VE BÖLGELERİ

A- 2014 Yılı Büyük Av Mevsimi içerisindeki Av Günleri;

2, 9, 16, 23, 30 Kasım 2014,
7, 14, 21, 24 ve 28 Aralık 2014

Günleri olmak üzere toplam 10 gün avlanmaya izin verilmiştir

Tüzükte yer alan Av Haritasının Açıklaması;

B- Avlanmaya Kapatılan Bölgeler;

1. 6 nolu av bölgesi içerisinde; Yeşilköy Adaçay Yenierenköy üçgeni arasında kalan bölge,

2. 2 nolu av bölgesi içerisinde; Sipahi kavşağından karpaz piknik alanına kadar giden yeni kuzey sahil yolunun solundaki (Kuzeyindeki) bölge,
3. 2 nolu av bölgesi içerisinde kalan Eleousa Manastırı'nın bulunduğu yerin 300 m çevresi,

4. 2 nolu av bölgesi içerisinde; Kaleburnu'ndan Sipahi'ye giden stabilize yolun Yanıktepe (Bambullo) diye bilinen tepenin batısından geçerek tepenin zirvesinde birleştiği noktadan kuzeydoğu yönünde zirvenin bir altından devam ederek çatallanan yerden sağa güneydoğu yönünde kavis çizerek devam eden, daha sonra batıya dönerek Kaleburnu- Sipahi stabilize yolla birleşip, oradan da başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,

5. 3 nolu av bölgesi içerisinde; Dipkarpaz köyünden Zafer Burnuna giden yolu ilk sağa sapan yoldan güney istikametinde devam ederek Kaleburnu yolundaki keskin viraja gelerek, oradan kuzeye dönerek tekrar Dipkarpaz köyüne ve oradan köyün içerisinden başlangıç noktasına olan bölge,

6. Bafra Tatil Köyünün çevresindeki üçgen bölge (10 no'lu av bölgesinin doğu sınırı ile Bafra Köyünden denize kadar giden toprak yol arasında kalan üçgen bölge),

7. 9 nolu av bölgesi içerisinde; Mehmetçik'ten Balalan'a giden yolun kuzeyinden kalan bölge,

8. 11 nolu av bölgesi içerisinde; Zeybekköy'den Mehmetçik'e giden asfalt yolun güneyinde kalan bölge,

9. 16 nolu av bölgesi içerisinde; İskele'de ağıllar bölgesine giden, oradan doğuya havara çukuruna, oradan İskele- Karpaz anayolunun birleştiği yerden güneye Bahçeler kavşağına, oradan batıya İskele başlangıç noktası arasında kadar olan bölge,

10. 16 nolu av bölgesi içerisinde; Yarköy- Turnalar Ardahan arasında kalan üçgen bölge,

11. 19 nolu av bölgesi içerisinde; İskele'den Topçuköy'e giden ana yolun Topçuköy kavşağından sola Topçuköy'e, oradan sola güneybatıya dönen yoldan, Yılanlı Tepe diye bilinen tepenin doğusundan, güneydoğu yönünde devam ederek İskele başlangıç noktası arasında kalan bölge,

12. 22'nolu av bölgesi içerisinde bulunan Yeniboğaziçi- Kuzucuk- Ötüken- Salamis yolu boyunca başlangıç noktası arasında kalan bölge,

13. 24'nolu av bölgesi içerisinde; Alaniçi- Muratağa- Sandallar- Atlılar- Mormenekşe- Mutluyaka- Korkuteli- Dörtyol- Alaniçi arasında kalan bölge,

14. 23 nolu av bölgesi içerisinde; Mutluyaka- Tuzla oradan DAÜ anayolundan Mutluyaka kavşağına, oradan başlangıç noktası arasında kalan bölge,

15. 17 nolu av bölgesi içerisinde; Yeni Kuzey Sahil yolunda Tatlısu köyüne dönen kavşaktan başlayarak Tatlısu Köyüne, oradan köy içinden geçerek zirvedeki yola, oradan doğuya Mersinlik köyüne inen yolu takip ederek Mersinlik Köyüne, oradan Kuzey sahil yolu kavşağına, oradan batıya başlangıç noktasına dönerek Tatlısu yol kavşağı içinde kalan bölge,

16. 20 nolu av bölgesi içerisinde; Geçitkale'den Tatlısu'ya giden eski yoldan Çınarlı'ya dönen yol kavşağından Çınarlı istikametine 1.5 km'lik yolun batı kısmı ve sınırları dere yatağı ile çevrili bölge,

17. 32 nolu av bölgesi içerisinde bulunan Bahçeli'den anayola oradan Esentepe kavşağına, oradan Kuzey istikametinde devam eden yol kavşağından Bahçeli Tirmen yol ayrımından başlangıç noktası arasında kalan bölge,

18. 39 nolu av bölgesi içerisinde bulunan Karaağaç köyünün altında sahile inen yolun sol tarafı (batı tarafı) ana yola kadar olan bölge ve Tuncay Restoran'dan köye çıkan toprak yolun sol tarafından (doğu tarafı) köye kadar olan bölge,

19. 34 nolu av bölgesi içerisinde; Serdarlı- Gönendere- Pınarlı- Ulukışla- Serdarlı köyleri arasında kalan üçgen bölge,

20. 27 nolu av bölgesi içerisinde; Kurudere'den doğu yönünde ana yol boyunca İnönü yol kavşağına, oradan İnönü'ye, oradan Vadili'ye, oradan Turunçlu'ya, Turunçlu'dan başlangıç noktası olan Kurudere arasında kalan bölge,

21. 36 nolu av bölgesi içerisinde; Dilekkaya yol kavşağını geçtikten sonra, Gaziköy'e girmeden kuzeye sapan ilk yoldan başlayarak; Meriç köyüne, oradan köy içinden Aslanköy yönünde derenin kuzeyine geçtikten sonra sola (kuzey batıya) Düzova köyüne dönen yolun Lefkoşa- Mağusa anayoluna kesiştiği noktadan, batıya yonca kavşağına, oradan güneye Ercan Havaalanı çemberine, oradan doğuya başlangıç noktası arasında kalan bölge,

22. 39 nolu av bölgesi içerisinde bulunan Arapköy'den Alagadi kavşağına oradan, Beşparmak köyüne dönen kavşaktan, Beşparmak köyüne, oradan güney yönünde Beşparmak dağının altındaki yol kavşağından güney batı istikametine, ordan köpek barınağından geçerek anayola, oradan da başlangıç noktası arasında kalan bölge,

23. 41 nolu av bölgesi içerisinde; Taşkent -- Güngör yol kavşağından başlayarak Güngör'e oradan Yukarı Taşkent'e, oradan Aşağı Taşkent- Dikmen kavşağından düneye dönen asfalt yolu takip ederek başlangıç noktası arasında kalan bölge,

24. 43 nolu av bölgesi içerisinde; Lefkoşa Güzelyurt anayolundaki Kanlıköy çemberini Güzelyurt yönünde geçtikten sonra, soldaki ilk benzin istasyonunu geçince, kuzeye sapan yol kavşağından başlayarak kuzeye doğru devam eden, daha sonra çatallanan yolun solundaki yoldan kuzey batıya devam eden, ikinci çatallanan yoldan sağa kuzeye devam eden ve Dağyolu köyü içerisinden geçerek Pınarbaşı yoluna bağlanan yolun doğusunda kalan bölge,

25. 47 nolu av bölgesi içerisinde; Yılmazköy- Çamlıbel anayolunda Kozanköy'e dönen başlangıç noktasından, Kozanköy yolunda Geçitköy göletine giden vadiye dönen soldaki toprak yoldan devam ederek Hisarköy'e, oradan batıya Çamlıbel anayoluna, oradan Özhan yönüne dönerek anayol boyunca Kozanköy kavşağındaki başlangıç noktası arasında kalan bölge,

26. 51 nolu av bölgesi içerisinde; Yılmazköy içerisinden batıya İkidere'ye doğru giden yoldan başlayarak daha sonra çatallanan yolun sağından (Kuzeydeki) devam ederek kuzey batıya kavislenerek dönen ve Labatsa diye bilinen tepenin batısından kuzey yönünde devam ederek, Labatsa tepesinin kuzey ucundan, kuzey doğu yönüne dönerek Kılıçarslan'a, oradan Çamlıbel- Yılmazköy anayolundan Yılmazköye başlangıç noktası arasında kalan bölge,

27. 50 nolu av bölgesi içerisinde;

a) Tepebaşı- Güzelyurt anayolu üzerindeki Akdeniz köyüne dönen kavşaktan başlayarak Akdeniz'e, oradan köy içinden geçerek güneye dönen yolu takip ederek, birinci çatallanan kavşağın sağından devam ederek, stabilize geniş yola, sola (doğuya) dönerek, Güzelyurt ana yoluna, oradan da kuzeye dönerek başlangıç noktası arasında kalan bölge,

b) Cypruvex portokal fabrikası olarak bilinen fabrikanın batıya deniz yönündeki toprak yolun başlangıç yerinden başlayarak batıya giden yolu takip eden Kandulu Çiftliği toprak yolu oradan 1 km (girintili çıkıntılı) batıya giden toprak yolu takip ederek sola dönen toprak yolun güney batısını 300 m. takip ederek sağa batıya dönen stabilize toprak yolun 1 km uzunluğu, buradan güney batıya dönen çöplük yolu, buradan sağa dönen asfalt yolu takip ederek, Kara Ramadanlar olarak bilinen mandıralar bölgesine, oradan sola dönen toprak yol takip edilerek gaminiler bölgesinde, sağa batıya dönen toprak yolu, oradan da güneye giden asfalt yolu takiben yaklaşık 300 m. sağa batıya dönen stabilize toprak yolu alarak yaklaşık 1 km giderek, Yayla arıtma tesisinin kuzeyinde üst tarafında kalan okaliptusluk alanı takip ederek, oradan güneye dönen stabilize yolu takip ederek Yayla köyüne çıkan bölgenin güneyinde kalan bölge,

28. 51 nolu av bölgesi içerisinde; Mevlevi'den Kalkanlı'ya, oradan kuzeye Kalkanlı- Kılıçaslan yolu kavşağından doğu yönünde, daha sonra Kılıçaslan -- Mevlevi kavşağından güneye dönerek Mevlevi başlangıç noktası arasında kalan bölge,

29. 50 nolu av bölgesi içerisinde; Kalkanlı'da telle çevrili "Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları"'nın olduğu bölge,

30. 53 nolu av bölgesi içerisinde; Gaziveren -- Yayla yolunun doğusunda kalan bölge,

31. 54 nolu av bölgesi içerisinde; Aşağı Bostancı'dan Güneşköy'e, oradan Aydınköy'e giden yolun kuzeyinde kalan bölge,

32. 40 nolu av bölgesinde; Girne- Değirmenlik yolunun Ozanköy'e ayrılan yerden Ozanköy'e, oradan köyün doğusundan toprak yol boyunca Çatalköy'e, oradan Çatalköy içerisinden geçip doğu istikametinden Girne- Değirmenlik yoluna, oradan başlangıç noktasına kadar olan bölge,

33. 46 nolu av bölgesinde; Zeytinlik- Karaman arasındaki taş zeminli toprak yolun kuzeyinde kalan bölge ile Edremit sınırından başlayıp, Yeşiltepe'ye giden geniş yangın şeridinin kuzeyinde kalan bölge,

34. Girne- Çatalköy bölgesinde bulunan ve 40 nolu av bölgesi içerisinde kalan " Korineum" Golf Sahası'nın 300 metre çevresi,

35. Dikmen bölgesinde bulunan ve 42 nolu av bölgesi içerisinde kalan Dikmen Av Üretim Tesislerinin 300 metre çevresi,

36. Lefkoşa -- Gazimağusa anayolunun üzerinde Kurudere köyü karşısında bulunan ve yol boyunca yaklaşık 1 km sınırı devam eden yolun kuzey, doğu, güney ve batı sınırı ekili alan (Orman) ile çevrili arazi,

37. Lefkoşa -- Gazimağusa anayolu üzerinde Ulukışla köyü kavşağından 350 m. Lefkoşa istikametine doğru sınırları güney batısı ana yola paralel ve batı, kuzey ve doğu tarafı ekili tarla sınırları ile çevrili olan kıraç tepe,

38. 29 nolu av bölgesinin tamamı,

39. 52 nolu av bölgesinin tamamı

40. 14 nolu av bölgesinin tamamı

41. Mevcut av haritasında kırmızı renkle belirlenmiş Sürekli Av Koruma Bölgeleri dışında askeri bölgeler ile Taşkent köyü üzerinde bulunan K.K.T.C Bayrağının bulunduğu bölge ve yanındaki Meteoroloji İstasyonu, Merkezi Cezaevi binalarının 1000 metre çevresi, tüm göletler ile Mehmetçik köyü girişinde bulunan gölün 500 metre çevresi ile yerleşim yerlerinin 200 metre çevresi, piknik alanlarının 300 metre çevresi

Yukarıda belirtilen tüm bölgeler ava açık günlerde avlanmaya kapatılmıştır.

C. Geçmiş Av Mevsiminde açılan ve 2014 Av Mevsiminde de açık olacak Av Bölgesi:

Sürekli Av Koruma Bölgelerinden aşağıda tarifi yapılan bölümler 2014 av mevsiminde avlanmaya açık olacaktır.

DİPKARPAZ BÖLGESİ

Dipkarpaz köyünden başlayarak, anayolu takiben kuzeydeki Ayfilos kilisesine, oradan doğu istikametinde asfalt yolu takiben Efendiler Çiftliği'ndeki eski tarihi kiliseye, oradan doğu yönünde denize en yakın paralel toprak yolu takip ederek, sıfır noktasındaki mandıraya, oradan yine doğuya doğru kuzey sahil şeridini takip ederek Eski Tellere, oradan güney istikametine doğru eski telleri takiben Zafer Burnu'na giden asfalt yola, oradan asfalt anayolu takiben Dipkarpaz köyündeki başlangıç noktası içerisinde kalan bölge.

Avcıların Uyması Gereken Kurallar
Büyük Av Mevsiminde Avlanacak Av Hayvanları;

- Avcılar av günlerinde, ova tavşanı, keklik, turaç, sülün, çulluk, bıldırcın, yaban güvercini, fasa, karga ve saksağan avlanabilir. Bunların dışında herhangi bir Av ve Yabani kuş avlanmayacaktır.

- Büyük Av Mevsiminde bir avcı belirlenen her av günü için en fazla 1 (bir) tavşan, 5 (beş) adet keklik veya turaç ve 8 (sekiz) adet fassa olmak üzere toplamda en fazla 30 adet av hayvanı avlayabilir.

- Güneşin doğuşu ile batışı arasında av faaliyeti yapılabilir.

- Baraj ve göletlerden en az 500 (Beşyüz) metre uzakta av faaliyeti yapılabilir.

- Meskun mahalden 200 (İkiyüz) metre uzakta av faaliyeti yapılabilir.

- Piknik alanlarınıdan 300 (üçyüz) metre uzakta av faaliyeti yapılabilir.

- Büyük avda, avcı beraberinde en fazla 3 (üç) köpekle av faaliyeti yapılabilir.

- Av bölgelerine araçla gidecek avcılar, tüfeklerini araçlarının bagajlarında ve kırık olarak bulunduracaklardır.

- Avcıların avlanırken hedefini görüp tanımadan ateş etmemeleri ve birbirlerini koruyacak şekilde avlanmaya özen göstermeleri gerekmektedir.

- Avcıların ava kapalı bölgelere girip avlanmamaları ve Yasada yer alan kurallar dışına çıkmamaları gerekmektedir.

- Avcılar; Av Koruma Görevlileri'nin uyarılarına uymak zorundadır.

- Yasa veya Bu Tüzük, kurallar dışına çıkan avcılar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

- Telefon ve elektrik kabloları ile trafik işaretlerine ve bilgi verici levhalara zarar verilmeyecektir.

- Av gününden önce başka bir adreste konakladıktan sonra ava çıkacak olan avcıların tüfeklerini de beraberinde götürebilmeleri için Tasarruf ve Avlanma Ruhsatlarına ek olarak İlçe Kaymakamlıklarından Taşıma İzni alınacaktır.

- Yangın sonucu yeniden ağaçlandırılan av bölgelerinde avlanacak avcıların, dikilen ve tohumdan çimlenen fidanlara ve çevreye zarar verilmeyecektir.

Bunlarıda İnceleyebilirsiniz...