KKTC AVCILIK
FEDERASYONU

Reklam

760 x 90

OLAĞAN GENEL KURUL YAPILIYOR

Federasyonumuz tüzüğü gereği Aralık ayı içerisinde yapılması gereken “Olağan Genel Kurul” toplantısı 21 Aralık Cuma günü saat 18.30’da Federasyon lokalinde yapılacak.

 

Tüzük gereği iki yılda bir Federasyon yetkili organlarının seçilmesi gerekmektedir. Genel kurula KKTC Avcılık Federasyonu Tüzüğü gereği seçme ve seçilme hakkına sahip Birlikler bir temsilci ile katılabilir. Genel Kurula katılacak olan temsilcinin yetki yazısı en geç 19 Aralık 2012 Çarşamba mesai bitimine kadar Federasyon sekreteryasına ulaştırılmak zonundadır.

 

Başkanlık için aday olacak olan adayların Polis Genel Müdürlüğünden alacakları karakter belgesi ile adaylık için başvuru dilekçelerini Genel Kurul tarihinden kırk sekiz saat önce Federasyon yürütme kurulunu temsilen Federasyon sekreteryasına vermek zorundadır. Olağan Genel Kurul tarih, yer, saat ve gündemi aşağıda bilginize getirilmiştir.            

 

Tarih: 21 Aralık 2012

Yer:    KKTC Avcılık Federasyonu Lokali

Saat:   18.30

 

GÜNDEM:
1- Divanın oluşturulması

2- Atatürk ve Şehitlerin huzurunda saygı duruşu

3- Faaliyet raporunun okunması

4- Mali raporun okunup aklanması

5- Başkanlık seçimi

6- Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi

7- Dilek ve temenniler

8- Kapanış

Bunlarıda İnceleyebilirsiniz...