KKTC AVCILIK
FEDERASYONU

Reklam

760 x 90

PETROL DOLUM TESİSİNE HAYIR

AVCILIK CAMİASINDAN

YEDİKONUK’TA KURULMASI PLANLANAN PETROL DOLUM TESİSİNE HAYIR

 

Avcılılık Camiası, ülke kamuoyunun gündeminde olan Yedikonuk bölgesine kurulması düşünülen petrol dolum tesisi konusunu görüşmek üzere geçtiğimiz akşam topladı.

 

Bünyesinde 50 ye yakın kulüp ve 20 binin üzerinde bir kesimin sesi olma özelliği taşıyan ve aynı zamanda da ülkenin en büyük sivil toplum örgütü olan Avcılık camiası, geçen akşam KKTC Avcılık Federasyonu lokalinde iki saat süren Genel Yönetim Kurulu toplantısı sonunda oybirliği ile bir karar üretti.

 

ÜLKE İHTİYACINA YÖNELİK DEĞİL

Bu tür yatırımlar bazı ülkelerde çok iyi standartlarda, denetim altında, uygun şekillerde yapılmaktadır. Tüm yatırımlarını turizm ve üniversiteler üzerine yapan bir ülke olarak bu boyutta bir petrol depolama tesisi yapılmasının uygun olmadığını kanaatindeyiz.

 

783 bin kilometrekare yüzölçümlü anavatan Türkiye de bile burada yapılmak istenen boyutta bir tane petrol dolum tesisi var.

 

KKTC nin ihtiyacı olan petrol zaten Kalecik’ten sağlanmaktadır.

 

YENİ BİR ÇEVRE FELAKETİ YARATMAYALIM

Şu anda ülkede yaşanan ve yıllardır çözülemeyen birçok çevresel sorunlar varken (Dikmen çöplüğü, Taşocakları, CMC, Teknecik Santrali) bunlara bir yenisini daha ekleyip yeni bir çevre felaketi yaratmayalım. Halkın sağlığına olumsuz etkiler bırakan bunca çevresel sorunlar varken hükümetimizin bu tür bir tesis düşünmesine anlam veremiyoruz.

 

Tüm dünyada örneklerinde gördüğümüz gibi tesiste bir sorun çıkması olasıdır. Akaryakıtın çevreye yayılmasının yaratacağı tahribat, söndürme ve temizleme maliyetinin yüksekliği KKTC tarafından karşılanabilecek bir maliyet değildir. Zaten bu tür kirliliğin tamamen temizlenmesi de mümkün değildir.

 

İLGİLİ MEVZUAT YOK

Bu tür bir projenin yapılacağı ülkedeki yasalar da çok önemlidir fakat KKTC’de petrol veya akaryakıt piyasasını düzenleyen ilgili mevzuat olmadığı gibi böyle yatırımlarda olması gereken kriterler, tedbirler, uluslararası yasalar ve denetim de yok.

 

EKONOMİK KATKI SAĞLAMAYACAK

Tüm dünya ülkeleri eko turizm ile özel ilgi turizmine önem verirken bu açıdan önemli potansiyel olan Yedikonuk bölgesine petrol dolum tesisi kurulması ile büyük zarar verilecektir. Bu tür bir tesisin yapılmasıyla bölgedeki eko turizm yatırımları da değerini yitirecek.

 

Dünyadaki diğer örneklere bakıldığında bu tür yerler hiçbir zaman serbest bölge içinde yer almamaktadır. Fakat Yedikonuk’ta yapılması planlanan tesis serbest bölge olacağı için herhangi bir vergi alınmayacak dolayısıyla ekonomik bir katkı da sağlamayacaktır.

 

HÜKÜMETE ÇAĞRI

Ülkemize kurulmak istenen petrol dolum tesisi ile ülkenin eko turizm yatırımlarının yapılmakta olduğu yerler olan Yedikonuk, Büyükkonuk, Karpaz bölgelerinin güzellikleri ve değerlerini yok edilmekle kalmayıp ülke için geri dönülmez zararlara neden olacaktır.

 

Herhangi bir sızıntı veya yangın olasılığı göz önünde tutulursa gerek karada, gerekse denizde yaratacağı tahribatın geri dönülmez ve telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabileceği gerçeği unutulmamalıdır.

 

Ülke ihtiyacına yönelik olmayan böyle bir tesisin kurulmasıyla, fauna ve flora ya büyük zararlar verecektir. İleriki yıllarda birçok olumsuzluğu da beraberinde getirecek olan yani kaybettirecekleri kazandıracaklarından çok fazla olması söz konusu iken camia olarak böyle bir tesisin kurulması konusunda sessiz kalmamız mümkün değildir.

 

Avcılık camiası olarak, petrol dolum tesisi kurulması yönünde bir karar alan hükümetimizin, konuyu bir kez daha gözden geçirmesini ve alınan kararın iptalini beklemekteyiz.

 

 

 

 

Bunlarıda İnceleyebilirsiniz...