KKTC AVCILIK
FEDERASYONU

Reklam

760 x 90

KKTC VATANDAŞI HARİÇ OLTA İLE BALIK AVLAMAYA İZİN

2004 yılında güney kıbrıs ile karşılıklı geçişlerin başlaması ile olta ile balık avcılığında ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlamıştı. Güney kıbrıs'tan olta balıkçılığı yapmaya gelen kişilerin avlanan balık boylarına uymadıkları yapılan denetimlerde görülmüştü. KKTC karasularında KKTC vatandaşları hariç olta balıkçılığı yapmak isteyen kişilere Amatör Su Ürünleri Tüzüğü kapsamında bir düzenleme  getirildi.   

Amatör Su Ürünleri yasası kapsamında çıkartılan Amatör (sportif) Su Ürünleri Avcılığı (Değişiklik) Tüzüğü 13 Nisan 2010 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe girdi. 13 Nisan 2010 tarihi itibarı ile yürürlüğe giren tüzüğe göre KKTC vatandaşı olmayanlar deniz ve göletlerde balık avlamak istemeleri durumunda Hayvancılık Dairesinden 20 tl karşılığı alacakları avlanma fişi ile olta avcılığı yapabilecekler. sözkonusu izin verildiği tarihten itibaren üç gün geçerli olacak.

Esas Tüzüğün 8. Maddesinin değiştirilmesi kapsamında yürürlüğe giren ; Denizde ve Göletlerde sadece karadan olta ile olmak üzere 20 tl karşılığı özel avlanma fişi almak suretiyle bedelli olarak amatör balıkçılık faaliyetinde bulunabilinir. Özel avlanma fişi Daire tarafından bu tüzüğe bağlı Ek-1’de verilen forma uygun olarak düzenlenir ve veriliş tarihinden itibaren üç gün geçerlidir.

 

Bunlarıda İnceleyebilirsiniz...