KKTC AVCILIK
FEDERASYONU

Reklam

760 x 90

EĞİTİM SEMİNERİ SONUÇ BİLDİRGESİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİETİ AVCILIK FEDERASYONU

13-17 MART 2015 SÜRÜDÜRÜLEBİLİR AV VE YABAN HAYATININ GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİM SEMİNERİ

SONUÇ BİLDİRGESİ

 

13 ? 17 Mart 2015 tarihlerinde düzenlemiş olduğumuz eğitim semineri Prof. Dr. John Carroll, Prof. Dr. Larkin Powell, Dr. Francis Buner?,Doc. Dr. Filiz Karadaş, Sn.Hacı Kalınkütük ve Sn Dr. Çağrı Özgür Özkan?ın katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Sürdürülebilir bir av hayatının sağlanabilmesi icin yaban hayatı ile ilgili bilgiler, av üretimi ve üretilen av hayvanlarının koruma çalışmaları çerçevesinde bio çeşitliliğe katkı yapacak şekilde kullanımı konularında uyulması gereken konu ve kurallar, ve farklı yerlerde uygulanan yöntemler ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmuşlardır.

Bu amaçla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?nin, habitat yapısı, iklimi, sosyo-kültürel yapısı, insan kaynakları, kentleşme  dikkate alınarak stratejik planlar yapılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.  Dünyada daha önce üretim ile ilgili yapılan yanlışlardan ders alınmasının ve ayni yanlışların Kuzey Kıbrıs?ta tekrarlanmaması  için şanslı bir noktada bulunduğumuz konusunda fikir birliğine varılmış ve altı çizilen bir diğer husus olarak öne çıkmıştır.

Av yönetimi, toplumun av sporu ile igilenmeyen kesimlerini rencide etmeden planlı ve sürdürülebilir olacak şekilde bilim, gözlem ve araştırmaya dayalı olarak yürütülmesinin önemi vurgulanarak aşağıdaki konuların zaman içerisinde kurulacak sistem ile başarılması hedeflenmektedir.

Ø  Korumanın temel amaç olduğu düşük ancak sürdürülebilir seviyede olduğu türlerde;  sadece habitat yönetimi ve iyileştirme, ayrıca zararlı kontrolü yapılarak söz konusu düşük seviyenin kendiliğinden artmasına izin verilmesi,

Ø   Yaban popülasyonun aşırı avlanmasına asla izin verilmemesi, avlanacak miktarın av popülasyonun % 10 dan fazlasının  olmaması,

Ø  Yaban yada doğal damızlık stokların üretimle elde edilen ve serbest bırakılan keklikler ile karıştırılmaması,

Ø  Çiftlik koşullarında keklik üretiminin ana hedefi,  sağlıklı ve kaliteli keklik üretmektir. Üretilen keklik sayısının rakamsal olarak artırılması başarılı olma anlamını taşımamaktadır. Üretimdeki amaç  kekliğin kalitesi, sağlığı ve av için atik olmasıdır,

Ø   Üretim doğal popülasyonu artırma hedefinde değil avlanmak amacıyla yapılmalı, ve koruma çalışmalarının bir parçası olarak kullanılması, bu yönde çalışılması,

Ø  Doğal popülasyonun ya hiç olmadığı yada çok az olduğu kent yakınlarındaki ulaşımı kolay avlak alanlara bırakılmalıdır. Doğal popülasyonun yoğun olduğu bölgelere yada dağlık alanlara asla çiftlik kökenli keklik bırakılmaması,

Ø  Çiftlik koşullarında yetiştirilmiş kekliklerin doğaya bırakıldığı zaman yaban keklikleri ile üremeleri beklenmemeli, 3-4 km aralık bırakılarak doğal popülasyon ile çiftleşme şansı engellenmelidir,

Ø  Avcıların keklik bırakılan alanlara da avlanmaları sağlanarak bu kekliklerin tamamının avlanması sağlanmalı , böylece insan eli ile doğaya bırakılan kekliklerin bio çeşitliliği olumsuz etkileme olasılığı ortadan kaldırılmalıdır.

Yukarıda belirtilen hedeflerin başarılabilmesi için yapılacak uygulamalar ve çalışmalar kararlaştırılmış ve aşağıdaki acil eylem planı olarak özetlenmiş bulunmaktadır.

ACİL EYLEM PLANI

               

Ø  İvedilikle KKTC av ve yaban hayatı yönetim planının hazırlanması,

Ø  Kuzey Kıbrısta bulunan av popülasyonunun belirlenmesi,

Ø  Kuzey Kıbrıstaki zararlı  popülasyonunun belirlenmesi,

Ø   Avcılık  Federasyonu ve hükümet  ile sürdürülebilir avcılık ve yaban hayatı mevzuatının acil olarak genişletilerek yenilenmesi,

Ø  Av korucularının, gerekli yasal düzenleme yapılarak yetki ve sayısının artırılması bu şekilde yürütülen doğa koruma çalışmalarındaki katkılarının artırılması,

Ø  KKTC Avcılık Federasyonu tarafından seçilecek bir biyoloğun, ABD Nebraska üniversitesine gönderilip John Carroll danışmanlığında master ve Phd çalışmalarını yapmasının sağlanması ve bu yetişmiş elemanın KKTC?de av yönetminden sorumlu birimde görevlendirilmesi,

Ø  Avcıların avlanma, doğa koruma ve habitat iyileştirme konusunda eğitilmesi,

Ø  Çevre kuruluşlarının avcılara olumsuz bakışlarının önlenmesi icin  diyolag kurulması.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunlarıda İnceleyebilirsiniz...