KKTC AVCILIK
FEDERASYONU

Reklam

760 x 90

Çevre Koruma Dairesi tarafından 2008 yılının Ocak ayında FAUNA VE FLORA'NIN KORUNMASI EMİRNAMESİ altında Üveyik kuşu koruma altına alınmıştı.

Federasyon’umuzun yaptığı Bilimsel araştırmalar  ve yetkililerle yapılan görüşmelerde Avrupa Komisyonu'nun Yabani Kuşların Korunması Direktifine  ve diğer kaynaklara dayanarak Üveyik konusunu masaya yatırdık. Tarafımızdan yapılan çalışmalar neticesinde, bu kuşun neslinin tükenme aşamasında olmadığı, dünyanın birçok ülkesinde avının ve hatta av turizminin olduğu, avlanma kriterlerinin tümüne Avrupa Birliğine alınmayan KKTC de de AB'ye üye ülkelerden daha fazla uyulduğu, avlanma gün sayıları konusunda bizlerin diğer ülkelere göre üçte biri oranında az olduğu, diğer ülkelerde sınırlı olarak denize sıfır avlanıldığı ve bazı ülkelerde baraj vb. gibi yerlerde av yapılırken bizde böyle yerlerde avlanılmadığı, diğer ülkelerde avlanma limitlerinin olmadığı fakat bizde limitler dahilinde avlanıldığı gibi birçok başlık altında incelenerek KKTC Avcılık Federasyonu'nun bu av konusunda ne kadar doğru bir yolda olduğunu ve haklılığımızı gösterme fırsatı oldu.

Tüm bu araştırma ve incelemer ışığında, 2008 yılında Çevre Koruma Dairesi tarafından yanlış hazırlanan emirname düzeltildi ve Koruma Altına Alınan Fauna (Hayvan) Türleri’ne ilişkin Cetvel  II deki  KUŞLAR (AVES) ana başlığı altında yer alan COLUMBIFORMES başlığı altındaki “Columbidae”  alt başlığı ve altında yer alan “Streptopelia Turtur-Üveyik ” ibareleri FAUNA VE FLORA'NIN KORUNMASI (DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ ile yine aynı daire tarafından kaldırılarak 27 Haziran 2011 tarihli ve 108 sayı’lı Resmi Gazete’de yayınlanması ile  yürürlüğe girdi.

 

Not. Sol üst köşedeki fotoğrafı açarsanız bahse konu Emirnamedeki değişikliği görebilirsiniz.

Bunlarıda İnceleyebilirsiniz...