KKTC AVCILIK
FEDERASYONU

Reklam

760 x 90

ANIZ YAKILMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

SON GÜNLERDE BASINDA ÇIKAN SADECE BU YILLIK ANIZ YAKILMASINA MÜSADE EDİNİZ AÇIKLAMALARINA FEDERASYON BAŞKANIMIZ NİLHAN TAYFUNLUDAN SERT YANIT GELDİ ANIZ YAKILMASINA ASLA İZİN VERMECEĞİZ

    Bazı kesimler tarafından Anız yakılmasına bu yıllık müsade edilsin yönünde duyumlar almaktayız. Ülkemizde Anız yakılması ile ilgili çıkartılan yasalar tüzükler var. Bu yıl yağışların iyi olmasından dolayı anız yakmak isteyen kişilerin etrafta söylemlerde bulundukları ve hükümetten bu yönde talepleri olduğu duyumunu aldık. Bilinmesi gerekir ki  6/79 sayı ile Arazi Yangınları ile mücadele yasası kapsamında çıkartılan Arazi Yangınları ile mücadele ve önlemler tüzüğü gereği anız yakma yasaklanmıştır. Avcılık camiası ülkede anız yakılmasına asla müsade etmeyecektir. Anız yakılmasının ne kadar zararlı olduğunu en iyi bilgesi gereken kesimin anız yakma ile ilgili talepte bulunmasına bir anlam verebilmiş değiliz.

   Anız yakmanın pek çok zararı olduğu ve doğal dengeyi bozduğu bilinmektedir. Anız yakmanın toprağa verdiği zararın yanında doğal dengeyi nasıl etkilediği bilimadamları tarafından yapılan çalışmalarda defalarca dile getirilmiştir. Anız yakılırken toprağın yüzeyinde ve 2–3 cm derinliğinde ki bütün canlılar yok edilmektedir

Verimli bir toprakta canlıların en yoğun olduğu kısım burasıdır. Anız yakılırken özellikle toprak verimliliğini oluşturan canlılar da önemli miktarda ortadan kalkmaktadır. Anız yakılan yerlerde toprağın tekrar eski haline gelmesi için uzun zamana ihtiyaç duymaktadır. Anız yakma ile toprak canlılarının beslenme ortamı veya besleneceği organik artıklar ortadan kalkmaktadır.Bir toprağın verimi, içinde barındırdığı canlıların miktar ve tür zenginliğine bağlıdır. Bunların çoğalması, toprağın yeterli miktarda organik madde içermesine bağlıdır. Organik madde yeterli olmayınca toprak canlıları hem miktar, hem de tür olarak azaldığından toprak fakirleşmektedir. Anız yakılması sırasında yanan toprağın üst kısmında bulunan bu tabaka insan ve hayvanlardaki deri tabakası gibidir. Derinin yanması derecesinde insan ve hayvan ne kadar acı çekiyorsa, toprak içerisindeki canlıların çektiği acı bundan daha az olmamaktadır. Anız yakılması sırasında Orman yangınlarının çıkmasına sebep olunabilmektedir. Anız yakma doğal dengeyi bozmaktadır. Anız yakılmasıyla doğada yaşayan birçok canlının beslenme, barınma ve korunma ortamı yok olacağından, doğal yaşam tehlikeye girecektir. Bir ülkenin doğal zenginliği yaban hayatının çeşitliliğine ve çokluğuna bağlıdır. Anız içerisinde birçok canlılar barınır. Bu canlılar beslenme zincirinin halkalarını oluşturduğu için ortadan kalkması diğer canlıların yaşamını olumsuz etkileyecektir. Federasyonumuz 2004 yılında uygulamaya başlanan tüzük gereği anız yakılmasının yasak olduğunu tüm kamuoyuna birkezdaha hatırlatma gereği duymuştur. Anız yakılmasına müsade edecek düşüncenin karşısında olduğumuzu ve ülkemizde anız yakılmasına müsade etmeyeceğimizi kamuoyuna bir kez daha duyururuz.                                         

 

 

Bunlarıda İnceleyebilirsiniz...